VTV korjaa eduskunnan teettämän erityistarkastusraportin kirjauksia

Eduskunta teetti erityistarkastuksen Valtiontalouden tarkastusviraston hankinnoista ja johdon matkustuksesta vuosina 2020–2021. Tarkastuksen toteutti huhtikuun aikana BDO ja tarkastusraportti julkaistiin 29.4. VTV on antanut tänään raportista lausuntonsa eduskunnan tarkastusvaliokunnalle.

Erityistarkastuksen raportissa todetaan, että kaikki tarkastetut laskut on VTV:ssä käsitelty oikein ja määriteltyjen valtuuksien mukaisesti. Myös hankintapäätökset on tehty hankintavaltuuksiin perustuen.

Raportissa on tuotu esiin tarkastushavaintoja, jotka tarkastusvirasto ottaa huomioon ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Esimerkiksi hankintaohjeistusta tarkennetaan ja hankintojen koordinaatiota keskitetään.

Raportin pohjalta on uutisoitu yksittäisiä raportointihavaintoja, jotka ovat olleet virheellisiä. VTV on käynyt raportin kirjaukset läpi ja korjaa seuraavia asioita.

  • Kaikki erityistarkastuksen kohteena olleet matkalaskut on lähetty hyväksyttäväksi matkustusohjeen mukaisesti viimeistään kahden kuukauden kuluttua matkasta. Raportissa mainittiin, että yksi matkalasku olisi hyväksytty yli vuoden matkan jälkeen. Kyse oli koronaepidemian vuoksi peruuntuneen lennon hyvityksen käsittelystä. Raportissa todettiin puutteita pääjohtajan matkasuunnitelmien laadussa. Tähän tullaan VTV:ssä kiinnittämään huomiota.

  • Raportissa todettiin, etteivät viraston virka-auton pesut täsmänneet ajopäiväkirjaan. Virka-auto pesetetään viraston parkkihallin yhteydessä olevassa autopesupisteessä, eikä siirtymisestä tehdä merkintää ajopäiväkirjaan. Auton pesettämisestä huolehtivat virastomestarit, eikä pesuja ei ole maksettu pääjohtajan maksuaikakortilla, kuten tarkastusraportista voi ymmärtää.

  • Merkkipäivä- ja sidosryhmälahjojen seurantaluettelosta puuttui raportin mukaan yksi esine. Esine on kuitenkin asianmukaisesti varastossa.

  • Raportissa mainittiin, että pääjohtaja on tehnyt yhden lyhyen meno-paluulennon business-luokassa. Matkakokonaisuus on matkatoimiston mukaan kirjattu business-lentona, koska lyhyt lento liittyi mannertenväliseen lentoon.

Nämä kommentit sisältyvät VTV:n antamaan lausuntoon, joka tulee julkiseksi, kun tarkastusvaliokunnan selvitys Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoidosta valmistuu.

Kategoriat