VTV seuraa koronavirustilanteen vaikutuksia julkiseen talouteen ja mukauttaa toimintaansa

Poikkeuksellinen tilanne nostaa riskienhallinnan osaamisen ja kriisiajan johtamiseen valmistautumisen arvoa. Ihmisten työssä jaksaminen ja yhteistyön onnistuminen ovat ensiarvoisia. Osaltamme haluamme tukea valtionhallinnon kykyä toimia oikea-aikaisesti ja tuloksellisesti. Turvaamme poikkeusoloissakin eduskunnan tietojen saannin ja tuotamme edelleen tietoa päätöksenteon tueksi.

Koronaviruksen aiheuttama tilanne vaikuttaa myös VTV:n toimintaan. Seuraamme valtionhallinnon ja viranomaisten toimintaa poikkeusoloissa ottaen huomioon sen, että oma työmme ei kuormittaisi tarpeettomasti vaikeissa olosuhteissa työtään tekeviä virkamiehiä.

Sopeutamme toimintaamme niin, ettemme tarkastustyöllä tai tietopyynnöillä kuormita välttämätöntä enempää koronatilanteessa työskenteleviä viranomaisia ja hallintoa. Harkitsemme erityisen tarkasti uusien tarkastusten aloittamista. Tuemme henkilöstömme työnteon edellytyksiä pitkäaikaisessa etäyhteyksien pohjalta tapahtuvassa asiantuntijatyössä sekä arjen ja etätyön yhteen sovittamista.

Suomen Pankin arvion (18.3.) mukaan koronaviruksella on merkittävät vaikutukset Suomen talouteen ja talous vajoaa taantumaan tänä vuonna. VTV:n tehtävänä on ns. finanssipoliittisen lain nojalla arvioida ja valvoa kansallisten ja EU:n finanssipoliittisten sääntöjen noudattamista. Arvioimme julkisen talouden kehitysnäkymiä ja riskejä, joihin koronavirus vaikuttaa tällä hetkellä olennaisesti. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa julkiseen talouteen sekä yleisen talouskehityksen että suorien finanssipoliittisten toimien kautta, ja siksi seuraamme molempia erityisen tarkasti. Käsittelemme koronaviruksen talousvaikutuksia tarkemmin blogikirjoitussarjassa, jonka ensimmäiseen osaan voit tutustua tästä.

Valmistaudumme raportoimaan suunnitellusti toukokuussa arviomme julkisen talouden hoidosta kevään kehysriihen päätösten ja julkisen talouden suunnitelman perusteella. Koronaviruspandemialla tulee olemaan vaikutuksensa niin finanssipolitiikan toimien, hallituksen tavoitteiden, poikkeusolojen mekanismin kuin EU-säännöstenkin kannalta. Otamme luonnollisesti huomioon poikkeukselliset olosuhteet ja toimet, kun teemme arviomme julkisen talouden hoidosta.

Kategoriat