EUROSAIn ja ASOSAIn yhteiskonferenssi 10.–14. maaliskuuta Jerusalemissa

Euroopan ja Aasian maiden ylimpien tarkastusvirastojen edustajat kokoontuivat 10.-14.3. Jerusalemissa EUROSAIn ja ASOSAIn kolmannessa yhteiskonferenssissa. Tänä vuonna teemana olivat tulevaisuuden haasteet ja kriisitilanteet (”Emerging Issues and Emergency Situations”). Valtiontalouden tarkastusvirasto osallistui yhteiskonferenssiin ja piti esitykset sekä täysistunnossa että työpajoissa.

Pääjohtaja Tytti Yli-Viikari piti konferenssin toisessa täysistunnossa (pääjohtajien puheenvuorot) puheen aiheesta Tulevat haasteet – innovatiivinen ajattelutapa ja konkreettiset toimet (”Emerging Issues – Need for Innovative Mindsets and Concrete Actions”).   Esitys perustui VTV:n portfoliovastuuseen, josta VTV vastaa EUROSAIn hallintoneuvoston jäsenenä, sekä VTV:n viime syksynä järjestämään Emerging Issues ‑verkkodialogiin ja ‑työpajaan.

Pääjohtaja Tytti Yli-Viikari esitti konferenssin erityisistunnossa (pääjohtajien puheenvuorot) näkemyksiään alan tulevista haasteista.

VTV:n suunnittelupäällikkö Jenni Leppälahti vastasi konferenssin Emerging Issues ‑työpajasta. Työpajassa käsiteltiin EUROSAIn ja ASOSAIn jäsenmaiden tärkeimpiä tulevia haasteita ja tulevaisuudennäkymiä kartoittaneiden kyselytutkimusten tuloksia.

 

Presentaatiot:

Emerging Issues – Need for Innovative Mindset and Concrete Actions

SAI Emerging Issues

Kategoriat