EUROSAI–ASOSAI höll gemensam konferens i Jerusalem 10–14 mars

Nationella revisionsorgan från Europa och Asien samlades förra veckan i Jerusalem till den tredje gemensamma konferensen för EUROSAI och ASOSAI, det vill säga den europeiska respektive den asiatiska organisationen för högre revisionsorgan. Konferenstemat var framtidens utmaningar och kritiska situationer. Ett av de deltagande organen var Statens revisionsverk, som medverkade i både plenarmöten och workshopar.

Generaldirektör Tytti Yli-Viikari  höll ett tal ”Framtida utmaningar – behovet av innovativt tänkande och konkreta handlingar” på plenarmötet för de nationella revisionsorganens direktörer. Presentationen baserade sig på Finlands framtidsportfölj i EUROSAI:s styrelse samt på webbdialogen och workshopen om framtidsfrågor som Statens revisionsverk genomförde i höstas.

Statens revisionsverks generaldirektör Tytti Yli-Viikari presenterade sina tankar om branschspecifika framtidsutmaningar på plenarmötet för nationella revisionsorgans direktörer.

Statens revisionsverks planeringschef Jenni Leppälahti var ordförande för framtidsworkshopen på konferensen. Under workshopen diskuterade och vidareutvecklade deltagarna resultaten från både EUROSAI:s och ASOSAI:s enkäter om framtidsutmaningar och framtidsutsikter.

 

Presentationer:

Emerging Issues – Need for Innovative Mindset and Concrete Actions

SAI Emerging Issues

kategorier