Avoimuusrekisterilaki hyväksytty, VTV alkaa rakentaa rekisteriä

Eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta vaikuttamistoiminnasta ja sen neuvonnasta on ilmoitettava ensi vuodesta lähtien.

Eduskunta on hyväksynyt lain avoimuusrekisteristä 24.2.2023. Suomessa otetaan käyttöön pohjoismaiden ensimmäinen avoimuusrekisteri ensi vuoden alussa. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) toimii rekisterinpitäjänä ja valvoo ilmoitusvelvollisuutta.

”Yhteistyö hankevalmistelusta vastaavan oikeusministeriön kanssa on ollut tiivistä ja jatkuvaa. Tavoitteena on paitsi lain edellytykset täyttävä rekisteri myös mahdollisimman käyttäjäystävällinen verkkopalvelu, jossa rekisteröinti ja ilmoitusten teko on helppoa ja nopeaa”, VTV:n valvontapäällikkö Jonna Carlson kertoo.

Tarkastusvirasto on valmistautunut tulevaan tehtäväänsä jo hyvissä ajoin. Avoimuusrekisterin sähköinen järjestelmä on kilpailutettu. Rekisterin rakentaminen alkaa, kun laki on hyväksytty.

Tarkastusvirasto kokoaa myös lain määräämää neuvottelukuntaa, joka muun muassa laatii hyvää edunvalvontatapaa koskevat suositukset ja tekee aloitteita avoimuusrekisterin kehittämiseksi. Neuvottelukuntaan kutsutaan ilmoitusvelvollisten edustajia, tutkijoita, viranomaisia ja muita sidosryhmiä. Neuvottelukunta aloittaa ensimmäisen kolmivuotiskautensa keväällä 2023.

Avoimuusrekisteri tekee eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvaa lobbausta eli vaikuttavuustoimintaa ja sen neuvontaa avoimeksi. Rekisteri tarjoaa kansalaisille, vaikuttamistoiminnan kohteille ja toimittajille tietoa valtion tason päättäjiin vaikuttavista toimijoista ja näiden intresseistä.

Avoimuusrekisterin tavoitteena on parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä, torjua epäasiallista vaikuttamista sekä vahvistaa kansalaisten luottamusta valtionhallintoon ja demokratiaan. Avoimuusrekisteri otetaan Suomessa käyttöön 1.1.2024. Rekisteri toimii osoitteessa avoimuusrekisteri.fi.

Kategoriat