Digitalisaation vaikutus tarkastustyöhön esillä Young EUROSAI-konferenssissa

Viron tarkastusvirasto Riigikontroll järjesti nuorten tarkastajien Young EUROSAI-konferenssin Tallinnassa 11.-14.9. Konferenssin teemana oli digitalisaation ja käytettävissä olevan tiedon voimakkaan lisääntymisen vaikutus tarkastustyöhön.

Konferenssissa kehitettiin myös ongelmanratkaisua avoimen datan ja big datan avulla. Tarkoituksena oli herätellä osallistuja ajattelemaan datan hyödyntämistä mahdollisimman laajasti ja erilaisista näkökulmista. Konferenssissa keskusteltiin myös sähköisen hallinnon tulevaisuudesta ja sen vaikutuksista tarkastusvirastojen toimintaan.

VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari osallistui paneelikeskusteluun aiheesta The Future of E-Governance. Muita panelisteja olivat professori Robert Krimmer (Tallinn University of Technology) ja analyytikko George Worlledge (SAI United Kingdom). Paneelikeskustelussa pohdittiin, miten tarkastuskohteet voivat kehittää prosessejaan ketterämmiksi, kokeilun lisäämisestä ja epäonnistumisen mahdollisuudesta ja sen sietämisestä. Lisäksi paneelikeskustelussa nousi esiin uusien teknologioiden hyödyntäminen esimerkiksi tarkastushavaintojen raportoinnissa vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Kolmatta kertaa järjestetyn konferenssin tarkoituksena on saattaa EUROSAI:n jäsenien tarkastusvirastojen nuoria, alle 35-vuotiaita tarkastajia, yhteen verkostoitumaan ja pohtimaan yhdessä tapoja kehittää tarkastustyötä. EUROSAI on 50 ylimmän tarkastusviranomaisen tai tilintarkastustuomioistuimen eurooppalainen yhteistyöjärjestö.

Kategoriat