Eduskuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset toimitettu tarkastusvirastolle – kaikki eivät jättäneet vaalirahoitusilmoitusta määräajan sisällä

Eduskuntavaalien 277 ilmoitusvelvollisesta suurin osa jätti ilmoituksensa ajoissa tarkastusvirastolle. Kuitenkin viisi ilmoitusvelvollista ei jättänyt määräajan sisällä laissa vaadittua vaalirahoitusilmoitustaan. Voit tarkastella vaalirahoitusilmoituksia vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan sivustolla.

Määräaika jättää vaalirahoitusilmoitus vuoden 2019 eduskuntavaaleista on päättynyt. 277 ilmoitusvelvollisesta 272 jätti ilmoituksensa ajoissa. Määräajan laiminlyöneitä ilmoitusvelvollisia oli viisi. Määräaika jättää vaalirahoitusilmoitus päättyi 17.6.2019 klo 24.00.

Voit tarkastella rahoitusilmoituksia vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan sivustolla: Eduskuntavaalit 2019 – vaalirahoitusilmoitukset.

Ilmoitusvelvollisia vaalirahoituksestaan olivat 14.4.2019 pidettyjen eduskuntavaalien osalta kansanedustajaksi valitut henkilöt sekä henkilöt, jotka määrättiin varaedustajiksi vaalien tulosta vahvistettaessa. Ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty vaalirahoituslaissa.

Vaalirahoitusilmoitus tuli toimittaa tarkastusvirastolle kahden kuukauden kuluessa vaalin tuloksen vahvistamisesta. Vaalin tulos vahvistettiin 17.4.2019. Kirjallisten vaalirahoitusilmoitusten tuli olla perillä tarkastusvirastossa 17.6.2019 klo 15.00 mennessä. Verkkopalvelussa ilmoituksia sai tehdä 17.6.2019 klo 24.00 asti. Tämän jälkeen saapuneet ilmoitukset merkittiin myöhässä saapuneiksi.

Valtiontalouden tarkastusviraston valvontatehtävät

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo vaalirahoitusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden noudattamista.

Tässä tarkoituksessa se

  • tarkistaa, että kaikki ilmoitusvelvolliset ovat tehneet laissa tarkoitetun ilmoituksen

  • julkistaa viipymättä kaikki saapuneet ilmoitukset

  • tarkistettuaan ilmoitukset tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen, täydentämään jo tehtyä ilmoitusta tai selvittämään ilmoituksen oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Vaalirahoituslain mukaan ilmoitusvelvollisen on pyydettäessä annettava Valtiontalouden tarkastusvirastolle kampanjatiliotteella tai vastaavalla tavalla sellaisia ilmoitusta täydentäviä tietoja ja selvityksiä, jotka saattavat olla tarpeen ilmoituksen oikeellisuuden ja riittävyyden tarkistamisessa.

Kategoriat