Ekonomisti Arto Kokkisen puheenvuoro: Koulutuksella keskeinen vaikutus talouskasvuun

Vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen vieraili opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kehittäminen koulutusjärjestelmässä -verkkotilaisuudessa. Kommenttipuheenvuorossaan Kokkinen korosti koulutuksen merkitystä talouskasvuun ja yhteiskunnan kehitykseen.

Tilaisuus perustui hallitusohjelmaan sisältyvään jatkuvan oppimisen parlamentaariseen uudistukseen. Uudistuksen yhtenä linjauksena on korkeakoulujen ja oppilaitosten nykyisten työikäisille kohdennettavan koulutustarjonnan uudistaminen. Tähän liittyen OKM on aloittanut jatkuvan oppimisen ohjelman valtioneuvoston päätöksellä. Arto Kokkinen kutsuttiin tilaisuuteen esittämään tutkijan kommenttipuheenvuoro koulutuksen ja talouskasvun suhteesta sekä uudesta jatkuvan oppimisen ohjelmasta. Avoin verkkotilaisuus toimi ohjelman kick-off tilaisuutena, ja sinne oli kutsuttu yliopistot, korkeakoulut, ammatillisen koulutuksen järjestäjät, vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjät sekä muita sidosryhmiä.

Kiinteä- ja inhimillinen pääoma kulkevat käsi kädessä

Kokkinen toi puheenvuorossaan esiin talouden modernien kasvuteorioiden näkemyksen, jonka mukaan pitkän talouskasvun taustalla vaikuttaa kiinteän pääoman ja inhimillisen pääoman kertyminen. Nämä ovat Kokkisen väitöskirjatutkimuksen mukaan kasvaneet Suomessa käsi kädessä näihin päiviin asti. Suomen Pankin kanssa toteutettavan yhteisprojektin tulosten puitteissa inhimillisen pääoman kasvu uhkaa kuitenkin hiipua 2040- ja 2050-luvuilta alkaen. Uuteen kiinteään pääomaan panostamisen vähentyminen on Kokkisen mukaan erityisen huolestuttavaa nyt, kun väestön kehitys alkaa rajoittamaan työikäisen väen inhimillisen pääoman kasvun mahdollisuuksia. Kiinteän pääoman uusien tuotteiden käyttöönotto veisi tuotantoteknologian uudelle kehittyneemmälle tasolle.

Inhimillinen pääoma viittaa koulutettuun työpanokseen, sen määrään ja laatuun. Työvoiman keskimääräisen koulutustason nousulla on ollut merkittävä rooli sekä inhimillisen pääoman kehitykselle että uuden kiinteän pääoman ja teknologisten tuotteiden käyttöönotolle. Haasteena on väestön kasvun hidastuminen ja koulutettavien nuorten ikäluokkien pienentyminen.

”Koska koulutettavia tulee olemaan vähemmän, talouden käytettävissä oleva koulutuspääomakaan ei voi kasvaa pitkällä ajalla. Ainakaan jos jatkuvalla oppimisella ja koulutuksella ei pystytä vastaaman haasteeseen”, korostaa Kokkinen.

Edellytyksiä suunnanmuutokselle kuitenkin on. Kokkinen huomauttaa, että Suomessa on aiemminkin kyetty laadukkaisiin ja kauaskantoisiin uudistuksiin, kuten peruskoulu-uudistukseen. Tulevia työikäisiin kohdistuvia koulutuksen tarpeita pyritään ratkaisemaan kehittämällä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia.

”On vaikuttavaa ja vakuuttavaa, että koulutuksen suunnittelu- ja toteutuskoneisto on tarttunut heti toimeen, ja että jatkuvan oppimisen ohjelma on jo pitkällä valmistelussa”, Kokkinen kommentoi puheenvuorossaan.

Arto Kokkisen puheenvuoron esitysmateriaalit löytyvät alta. Verkkotilaisuuden YouTube -tallenteessa Kokkisen puheenvuoro alkaa kohdasta 1:07:40. Tallenne on katsottavissa opetus- ja kulttuuriministeriön YouTube-kanavalla 26.10. asti.

Kategoriat