Ekonom Arto Kokkinens inlägg: Utbildningen har stor betydelse för den ekonomiska tillväxten

Äldre ekonom Arto Kokkinen deltog i undervisnings- och kulturministeriets webbevenemang om utveckling av möjligheterna till kontinuerligt lärande i utbildningssystemet. I sitt kommentarinlägg betonade Kokkinen utbildningens betydelse för den ekonomiska tillväxten och samhällsutvecklingen.

Evenemanget tog avstamp i den parlamentariska reformen av kontinuerligt lärande, som ingår i regeringsprogrammet. En av målsättningarna för reformen är att förnya högskolornas och läroanstalternas nuvarande utbildningsutbud för personer i arbetsför ålder. I anslutning till detta har UKM inlett ett program för kontinuerligt lärande genom statsrådets beslut. Arto Kokkinen inbjöds till evenemanget för att ge en forskares syn på förhållandet mellan utbildning och ekonomisk tillväxt samt på det nya programmet för kontinuerligt lärande. Till det öppna webbevenemanget, som fungerade som programmets kick-off, hade man bjudit in universitet, högskolor, anordnare av yrkesutbildning, ansvariga för läroanstalter för fritt bildningsarbete samt andra intressentgrupper.

Fast kapital och humankapital går hand i hand

I sitt inlägg belyste Kokkinen uppfattningen i de moderna tillväxtteorierna om att bakom långvarig ekonomisk tillväxt ligger en ackumulering av fast kapital och humankapital. Dessa har enligt Kokkinens doktorsavhandling ökat parallellt i Finland fram till idag. Enligt resultaten av ett samprojekt med Finlands Bank hotar humankapitalets tillväxt dock att avta från och med 2040- och 2050-talen. Enligt Kokkinen är det särskilt oroväckande att investeringarna i nytt fast kapital minskar, nu när befolkningsutvecklingen börjar begränsa möjligheterna att öka humankapitalet bland befolkningen i arbetsför ålder. Införandet av nya produkter för fast kapital skulle lyfta produktionstekniken till en högre, mer avancerad nivå.

Humankapitalet avser utbildad arbetskraft, dess mängd och kvalitet. Högre genomsnittlig utbildningsnivå hos arbetskraften har spelat en viktig roll för både utvecklingen av humankapitalet och ibruktagandet av nytt fast kapital och tekniska produkter. Utmaningen är att befolkningstillväxten mattas av och de unga åldersklasserna minskar i storlek.

“Eftersom det kommer att finnas färre personer att utbilda, kan inte det utbildningskapital som står till ekonomins förfogande öka på lång sikt. Åtminstone inte om man inte kan svara på utmaningen med kontinuerligt lärande och fortbildning”, betonar Kokkinen.

Det finns dock förutsättningar för en kursändring. Kokkinen påpekar att man i Finland även tidigare har kunnat genomföra högklassiga och långtgående reformer, såsom grundskolereformen. Målsättningen är att lösa de framtida utbildningsbehoven hos personer i arbetsför ålder genom att utveckla möjligheterna till kontinuerligt lärande.

“Det är imponerande och övertygande att utbildningens planerings- och genomförandemaskineri genast tog sig an arbetet och att man redan har kommit långt i beredningen av programmet för kontinuerligt lärande”, kommenterar Kokkinen i sitt inlägg.

Presentationsmaterialet för Arto Kokkinens inlägg finns nedan. Kokkinens inlägg börjar vid 1:07:40 i YouTube-inspelningen av webbevenemanget. Inspelningen kan ses på undervisnings- och kulturministeriets YouTube-kanal fram till den 26 oktober. Videoinspelningen och presentationsmaterialet är på finska.

Presentationsmaterial

kategorier