Etiikka, dialogi, riskienhallinta ja tulevaisuus keskiössä VTV-foorumissa

VTV-foorumi kokosi 25.9. parisataa osallistujaa kuuntelemaan ja keskustelemaan tiedon etiikasta. Aihetta tarkasteltiin muun muassa päätöksenteon tietoperustan, tiedon luotettavuuden, riskienhallinnan ja digitalisaation näkökulmista.

Tapahtumassa alustivat VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari, tietokirjailija ja toimittaja Tuuti Piippo, Sitran viestintäjohtaja Veera Heinonen, Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll ja Valtiokonttorin apulaisjohtaja Tanja Wistbacka.

Tytti Yli-Viikari avasi tilaisuuden puheenvuorolla poliittisen päätöksenteon ja virkamiesvalmistelun kohtaanto-ongelmasta. Poliittinen päätöksenteko on muuttunut ja tarvitsee Yli-Viikarin mukaan onnistuakseen avointa, läpinäkyvää, nopeaa ja vuorovaikutteista virkamiesvalmistelua. Virkamiesten vastuulla on nostaa esille, mikä on mahdollista tai mahdotonta lainsäädännön ja valtiontalouden näkökulmasta. Yli-Viikari toi esiin myös valtioneuvoston oman riskienhallintapolitiikan tarpeen.

Tuuti Piippo alusti tulevaisuusnäkökulmista, epäonnistumisen merkityksestä ja internetin tavasta räätälöidä sisältö käyttäjän profiiliin sopivaksi. Piippo korosti, ettei epäonnistumista tulisi yrittää minimoida vaan panostaa sen käsittelyyn ja siitä oppimiseen.

– Tulevaisuus on jotakin, jota voimme kaikki käsikirjoittaa. Se on paras tapa vaikuttaa. Ajatus siitä, että arjen pienetkin teot ovat tulevaisuuden rakentamista, on erittäin voimaannuttava, Piippo kannusti.

VTV-foorumi on Valtiontalouden tarkastusviraston vuosittainen ajankohtaisen tiedon ja keskustelun seminaari. Tilaisuus on suunnattu julkishallinnon johdolle ja asiantuntijoille.

Kiitos tapahtumaan osallistuneille!

Kategoriat