EU:n ylimmät tarkastusviranomaiset laativat koosteen kyberturvallisuudesta

Kyberrikollisuuden ja hyökkäysten uhkataso on viime vuosina noussut, joten tarkastajat eri puolilla Euroopan unionia ovat kiinnittäneet aiempaa enemmän huomiota kriittisten tietojärjestelmien ja digitaalisten infrastruktuurien häiriönsietokykyyn. EU:n ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitean julkaisema vuoden 2020 tarkastuskooste käsittelee kyberturvallisuutta. Tarkastuskooste perustuu 13 tarkastusviranomaisen tarkastustuloksiin.

Kyberturvallisuus oli kriittinen kysymys yhteiskunnissamme jo ennen Covid-19-pandemian puhkeamista. Pandemian seuraukset kuitenkin pahentavat edessämme olevia kyberuhkia entisestään. Useat yritystoiminnot ja julkiset palvelut ovat siirtyneet varsinaisista toimistotiloista etätyömuotoon, ja samalla valeuutiset ja salaliittoteoriat ovat levinneet enemmän kuin koskaan aiemmin.

Kriittisten tietojärjestelmien ja digitaalisten infrastruktuurien suojaamisesta kyberhyökkäyksiltä on näin ollen muodostunut jatkuvasti kasvava haaste EU:lle ja sen jäsenvaltioille. EU:n ylimmät tarkastuselimet ovat siksi suunnanneet tarkastustyötään kyberturvallisuuteen. Ne ovat keskittyneet erityisesti tietosuojaan, järjestelmien valmiuksiin kyberhyökkäysten varalta sekä olennaisten liikelaitosten järjestelmien suojaamiseen.

EU:n ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitea on nyt julkaissut tarkastuskoosteen. Siinä luodaan yleiskuva kyberturvallisuudesta tehtyihin tarkastuksiin eri maissa. Lisäksi tarkastustulosten kooste sisältää taustatietoa kyberturvallisuudesta, keskeisistä strategisista aloitteista ja asiaan liittyvistä säädöksistä EU:ssa.

Julkaisussa myös kuvataan merkittävimpiä EU:n ja sen jäsenvaltioiden kohtaamia haasteita. Niitä ovat esimerkiksi uhat, joita kohdistuvat yksittäisten EU:n kansalaisten oikeuksiin henkilötietojen väärinkäytön muodossa sekä riski siitä, että instituutiot eivät kyberhyökkäysten seurauksena kykene huolehtimaan olennaisista julkisista palveluista tai niiden toimintakyky rajoittuu.

Tarkastuskooste perustuu kahdentoista EU-jäsenvaltion (Alankomaiden, Irlannin, Latvian, Liettuan, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin, Suomen, Tanskan, Unkarin ja Viron) ylimpien tarkastuselinten ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimittamien tarkastusten tuloksiin. Tarkastuskooste on luettavissa englanniksi kokonaisuudessaan EU:n ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitean sivuilta. Suomenkielinen käännös tulee saataville vuoden 2021 alkupuolella.

Valtiontalouden tarkastusviraston osallistui koosteeseen vuonna 2017 julkaistulla Kybersuojauksen järjestäminen -tarkastuksella, jonka jälkiseuranta valmistui tammikuussa 2020.

EU:n ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitean tarkastuskoosteet ovat julkaisuja, joiden tarkoituksena on välittää merkittävää tarkastustietoa laaja-alaisesti yhteyskomitean sidosryhmille ja laajemmalle yleisölle.

Kategoriat