Europarlamenttivaalien 2019 rahoitusilmoitukset nyt verkossa

Euroopan parlamentin vaalien 27 ilmoitusvelvollisesta suurin osa jätti ilmoituksensa ajoissa tarkastusvirastolle.

Suomen europarlamentaarikkojen ja näiden varaedustajien vaalirahoitusilmoitukset on julkaistu verkossa. Voit tarkastella vaalirahoitusilmoituksia vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan sivustolla.

Määräaika jättää vaalirahoitusilmoitus vuoden 2019 europarlamenttivaaleista on päättynyt. 27 ilmoitusvelvollisesta 25 jätti ilmoituksensa ajoissa. Määräajan laiminlyöneitä ilmoitusvelvollisia oli 2. Määräaika jättää vaalirahoitusilmoitus päättyi 29.7.2019 klo 24.00.

26.5.2019 pidettyjen europarlamenttivaalien osalta ilmoitusvelvollisia vaalirahoituksestaan ovat parlamentaarikoiksi valitut henkilöt sekä varaedustajat ja toiset varaedustajat. Ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty vaalirahoituslaissa.

Vaalirahoitusilmoitus tuli toimittaa tarkastusvirastolle kahden kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta. Vaalien tulos vahvistettiin 29.5.2019. Kirjallisten vaalirahoitusilmoitusten tuli olla perillä tarkastusvirastossa 29.7.2019 klo 15.00 mennessä. Verkkopalvelussa ilmoituksia sai tehdä 29.7.2019 klo 24.00 asti. Tämän jälkeen saapuneet ilmoitukset merkittiin myöhässä saapuneiksi.

Voit tarkastella rahoitusilmoituksia vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan sivustolla:
Europarlamenttivaalit 2019 – vaalirahoitusilmoitukset

Valtiontalouden tarkastusviraston valvontatehtävät

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo vaalirahoitusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden noudattamista.

Tässä tarkoituksessa se

  • tarkistaa, että kaikki ilmoitusvelvolliset ovat tehneet laissa tarkoitetun ilmoituksen

  • julkistaa viipymättä kaikki saapuneet ilmoitukset

  • tarkistettuaan ilmoitukset tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen, täydentämään jo tehtyä ilmoitusta tai selvittämään ilmoituksen oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Vaalirahoituslain mukaan ilmoitusvelvollisen on pyydettäessä annettava Valtiontalouden tarkastusvirastolle kampanjatiliotteella tai vastaavalla tavalla sellaisia ilmoitusta täydentäviä tietoja ja selvityksiä, jotka saattavat olla tarpeen ilmoituksen oikeellisuuden ja riittävyyden tarkistamisessa.

Kategoriat