EUROSAI keskustelee kyberuhkasta ja digitalisaatiosta Istanbulissa 21.–25.5.

Ulkoisen julkisen tarkastuksen Euroopan mantereen järjestö EUROSAI järjestää kongressin 21.–25.5. Istanbulissa, johon myös Suomi osallistuu. Kongressissa päätetään järjestön uudesta strategiasta ja käsitellään muun muassa kyberuhkiin varautumista, tarkastusvirastojen tavoitteita ja roolia kestävässä kehityksessä, digitalisaatiota sekä tarkastustyön etiikkaa.

VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari johtaa kongressissa pääjohtajille suunnatun käytännön kyberuhkaharjoituksen.

Kongressissa valitaan vuoden 2020 kongressin isäntämaa sekä hallintokomitea kaudelle 2017–2023. VTV toimii EUROSAIn hallintokomitean jäsenenä ja toisena varapuheenjohtajana.

EUROSAIn kongressin verkkosivut

Kategoriat