Hallituksen vuosikertomuksen tekijät kokoontuivat VTV Nyt! -tapahtumassa

Vuosikertomuksen tekijät keskustelivat prosessin ja vaikuttavuuden kehittämisestä. Yhteistyö toimii hyvin, mutta sisältöä tulisi edelleen tiivistää ja raportoida trendeistä toimenpiteiden sijaan.

Tapahtuma kokosi yhteen vuosikertomukset tekijät eri hallinnonaloilta. Aamupäivän aikana kuultiin käyttäjänäkökulma kansanedustaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Eero Heinäluomalta. Tämän jälkeen prosessin mahdollisuuksia ja haasteita valottivat Valtioneuvoston kanslian neuvotteleva virkamies ja vuosikertomuksen päätoimittaja Elina Normo, liikenne- ja viestintäministeriön erityisasiantuntija Aino Sipari ja valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen valtiovarainministeriöstä. VTV:n näkemykset tiivisti tilaisuuden lopuksi tuloksellisuustarkastuspäällikkö Lassi Perkinen. Tapahtuman puheenjohtajana toimi ylijohtaja Marko Männikkö VTV:stä.

Heinäluoma korosti puheenvuorossaan vuosikertomuksen kehitystä vuosien varrella. Eduskunta on toivonut informatiivisempaa vuosikertomusta ja kehitys on myös mennyt tähän suuntaan. Eduskunta tarkastelee hallituksen toimintaa konserninäkökulmasta yksittäisen näkökulman sijaan.

– Vuosikertomus on erittäin tärkeä työkalu seuratessamme, miten esittämiämme tavoitteita on pantu toimeen, Heinäluoma korosti.

Elina Normon ja Esko Mustosen puheenvuoroissa korostui oikean ja riittävän kuvan antaminen sekä yhteistyön tarve. Aino Sipari puolestaan otti esille vaikuttavuuden.

– Vuosikertomuksen pitäisi antaa kuva suunnasta, johon yhteiskuntamme on menossa. Meidän pitää raportoida trendejä yksittäisten toimenpiteiden sijaan. Näin eduskunta voi ohjata kehitystä. Meiltä vuosikertomuksen tekijöiltä tämä vaatii tiedon tarjoamista ymmärrettävässä muodossa ja asioiden tiivistämistä. Emme voi raportoida kaikesta itsellemme tärkeästä vaan asioita on osattava karsia.

Siparin mukaan parin viime vuoden aikana vuosikertomus on kehittynyt myös vaikuttavuuden osalta ja raportoivat tahot ovat käyneet paljon avointa keskustelua.

Lassi Perkisen puheenvuoro koosti vuosikertomuksen kehityksen virstanpylväitä vuosien varrelta ja nosti esiin myös uusia kehittämistarpeita. Perkisen mukaan raportointi on kokonaisuutena parantunut, mutta tavoitteiden määrä on edelleen suuri ja niiden toteutumista on vaikea mitata ja arvioida. Vuosikertomuksen kehittäminen digitaalisena alustana voisi mahdollistaa paremman porautumisen hallinnonalan tuloksellisuustietoon.

Vuosikertomustyössä on mukana laaja edustus valtionhallinnon virastoista ja työtä koordinoi Valtioneuvoston kanslia. VTV tarkastaa vuosittain hallituksen vuosikertomuksen ja antaa siitä erilliskertomuksen eduskunnalle.

Kategoriat