Johtaja Miikka Saarteinen: Digitalisaatio tukee hyvää hallintoa

Valtiontalouden tarkastusviraston digitalisaatiosta vastaavana johtajana on 1.6. aloittanut Miikka Saarteinen.

Miikka Saarteinen vastaa tehtävässään digitalisaatiojohtajana muun muassa VTV:n digitalisaatiokehityksestä ja sen suunnitelmallisesta edistämisestä toiminnan sekä vaikuttavuustyön prosessien kehittämisessä.

Saarteista kiinnosti VTV:llä organisaation kehittymismyönteisyys sekä mahdollisuus hyödyntää teknologian ratkaisuja yhteiskunnan hyväksi.

”VTV on hyvän hallinnon vahva tuki, ja on tärkeää tuoda sen työn tuloksia kehittävässä hengessä ulos myös teknologian avulla.”

Saarteinen keskittyykin digitalisaation tarkastustoiminnalle antamien mahdollisuuksien lisäksi siihen, miten digitalisaatio tukee työn jakamista eteenpäin hallinnossa.

”Digitalisaatio ei ole lähtökohtaisesti teknologia vaan ennemminkin korostuu se, miten hyödynnämme teknologian mahdollisuuksia oman toimintamme tukemiseksi”, Saarteinen toteaa vielä.

Miikka Saarteinen siirtyi VTV:lle Valtiokonttorista. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Kirjoittaja: Miikka Saarteinen

Kategoriat