Miikka Saarteinen: Digitaliseringen stöder god förvaltning

Miikka Saarteinen började arbeta som digitaliseringsansvarig direktör på Statens revisionsverk den 1 juni.

Som digitaliseringsdirektör ansvarar han bl.a. för revisionsverkets digitaliseringsutveckling och att den systematiskt drivs framåt när vi utvecklar våra processer för effektivare verksamhet och påverkan.

Det som intresserade Miikka Saarteinen var organisationens utvecklingsvänlighet samt möjligheten att utnyttja tekniska lösningar för samhällets bästa.

“Statens revisionsverk utgör ett starkt stöd för god förvaltning och det är viktigt att konstruktivt sprida resultaten av vårt arbete även med hjälp av tekniken.”

Utöver de möjligheter som digitaliseringen ger i revisionsverksamheten kommer Saarteinen därför att fokusera på hur digitaliseringen bidrar till att sprida arbetet vidare i förvaltningen.

“I princip handlar digitaliseringen inte om teknologi utan snarare om hur vi utnyttjar teknikens möjligheter som stöd för den egna verksamheten”, tillägger Saarteinen.

Miikka Saarteinen kom till revisionsverket från Statskontoret. Hans utbildningsbakgrund är ekonomie magister.

Skribent: Miikka Saarteinen

kategorier