Kansainvälinen yhteistyö vahvistaa tarkastusalaa

Julkisen hallinnon muutokset ja globaali kehitys olivat vahvasti esillä eurooppalaisten tarkastusvirastojen hallintoneuvoston kesäkuisessa kokouksessa Latviassa.

Tarkastusvirastojen strategisessa suunnittelussa tärkeänä lähtökohtana nähdään muuttuvat toimintamallit politiikkavalmistelussa sekä varmennetun tiedon rooli päätöksenteossa. Lisäksi riippumattomalla ulkoisella tarkastuksella on olennainen merkitys yhteiskunnallisen luottamuksen kannalta.

Euroopan tarkastusvirastojen EUROSAI-järjestön hallintoneuvoston 50. kokouksessa painotettiin erityisesti yhteistyön tarvetta, kun tarkastustyössä jatkossa hyödynnetään uusia teknologisia ratkaisuja. Tarvetta on sekä eurooppalaiselle että maailmanlaajuiselle yhteistyölle, jotta tietoa ja kokemuksia saadaan jaettua.

Pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin mukaan kesäkuun kokouksessa nousi vahvasti esille tarve ymmärtää laajemmin muuttuvan toimintaympäristön tuomia näkökulmia ja sisällyttää ne tarkastustyön suunnitteluun ja toteuttamiseen.

”Julkisen hallinnon ja julkistalouden olennaisiin muutostrendeihin pureutuva tarkastustyö tukee osaltaan valtioiden kykyä uudistaa toimintaansa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti”, Yli-Viikari sanoo.

Lisää tietoa EUROSAIsta

Kategoriat