Internationellt samarbete stärker revisionsområdet

Reformer inom den offentliga förvaltningen och global utveckling var centrala teman på mötet för styrelsen för Europeiska organisationen för högre revisionsorgan i Lettland i juni.

En viktig utgångspunkt i revisionsorganens strategiska planering anses vara föränderliga verksamhetsmodeller vid beredningen av politiken och de verifierade uppgifternas roll i beslutsfattandet. Dessutom har en oberoende extern revision en stor betydelse för det samhälleliga förtroendet.

På sitt 50:e möte lade styrelsen för Europeiska organisationen för högre revisionsorgan (Eurosai) särskilt fokus på behovet av samarbete, när nya tekniska lösningar utnyttjas vid granskningar. Det behövs både europeiskt och globalt samarbete för att revisionsorganen ska kunna dela information och upplevelser.

Enligt generaldirektör Tytti Yli-Viikari låg fokus på mötet i juni starkt på behovet att på större plan förstå de aspekter som den föränderliga omvärlden har medfört och att integrera aspekterna i planeringen och genomförandet av granskningar.

”När granskningar inriktas på de viktigaste förändringstrenderna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin, kan vi främja staters kapacitet att ändra sin verksamhet enligt FN:s mål för hållbar utveckling på ett kostnadseffektivt sätt”, säger Yli-Viikari.

Mer information om Eurosai

kategorier