Korona ja sote-uudistukset kuntatalouden kuumia kysymyksiä

Kuntatalous on koronaepidemian ja sote-uudistusten takia haasteiden edessä, vaikka vuosi 2020 oli ennakoitua parempi. Kunta- ja valtiontalouden keskinäisistä vaikutuksista, kuntatalouden tietopohjasta ja kuntien ulkoisesta tarkastamisesta keskusteltiin VTV:n järjestämässä VTV Nyt! -webinaarissa 3.3.

Kuntatalous vahvistui vuonna 2020 toisaalta valtion koronatukitoimien ja toisaalta ennakoitua positiivisemman tulokehityksen ansiosta. Koronaepidemian kokonaisvaikutukset eivät kuitenkaan vielä ole näkyvissä ja suunnitellut sote-uudistukset tuovat eriytyvien olosuhteiden alueille erilaisia haasteita: Muuttotappioalueilla on sopeutettava lisääntyvä palvelutarve ja mm. kiinteiden kulujen hallinta. Kasvavien alueiden haasteena on tarvittavien investointien rahoittaminen.

Keskustelussa korostettiin, että palvelujen tarjonnan lisäksi tulee kiinnittää huomiota kysynnän hillitsemiseen. Kuntaliiton mielestä sote-uudistuksessa suunniteltu kuntien tulojen leikkausmalli ei tue monialaisen yhteistyön rakentamista kuntien ja hyvinvointialueiden välille.

Valtiovarainministeriön mukaan kunnat ja hyvinvointialueet on nähtävä kokonaisuutena, jonka talouskehitystä on tarkasteltava useamman vuoden aikajänteellä.

”Kuntapolitiikka ansaitsee kokonaistarkastelun, jossa sote-uudistukset ovat yksi tekijä. Kunta-Suomi tarvitsee räätälöidympiä ratkaisuja,” ylijohtaja Jani Pitkäniemi valtiovarainministeriöstä totesi.

Laadukas tietopohja ja tilastointi myös kuntatalouden arvioinnin pohjalla

Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi parhaillaan kuntien valmiutta sosiaali- ja terveyspalvelujen taloustiedon tuotantoon ja arviointiedon hyödyntämiseen palveluiden rahoituksen ohjauksessa. Kunnat kokevat tiedonkeruun prosessin paranevan kuntayhtymien talousraportoinnin uudistuksen ja automatisoinnin myötä. Tiedonkeruun ohjeistusta tulisi kuitenkin selkeyttää, jotta tiedon laatu voitaisiin varmistaa myös uudistuksen alkuvaiheessa. Tämä on selvinnyt tarkastuksen taustaksi tehdyssä kyselyssä. Tarkastus valmistuu ja julkaistaan kesäkuussa.

”Kuntatalouden laadukas tietopohja on tärkeä myös julkisen talouden alijäämä- ja velkaraportoinnissa, jota VTV seuraa arvioidessaan finanssipolitiikan säännöstön noudattamista”, totesi johtaja Matti Okko.

Tapahtumassa keskusteltiin myös kuntien taloudenhoidon ulkoisesta tarkastamisesta. Tampereen yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan tiukasti kilpailutettu tilintarkastusmarkkina ja JHT-tilintarkastajien riittävyys haastavat kuntia tilintarkastuspalvelun tilaajina. Tutkimuksessa ehdotetaan työryhmän perustamista selvittämään julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan täsmentämistä.

”Tulevien hyvinvointialueiden tilintarkastuksen järjestäminen perustuu pitkälti samaan lainsäädäntöön ja samojen palveluntuottajien toimintaan kuin kuntien tarkastustoiminta. Myös Valtiontalouden tarkastusvirastolle on esitetty hyvinvointialueiden tarkastusoikeuksia”, totesi johtaja Jaakko Eskola.

Tutustu VTV Nyt! -webinaarin esityksiin tapahtumasivulla.

Kategoriat