Kuntavaalien 2021 uhkasakkoprosessi on käynnissä

Vaalirahoitusilmoitus tuli tehdä Valtiontalouden tarkastusvirastolle kahden kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta eli 16.8.2021 mennessä.

Kuntavaaleissa valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valituista 236 henkilöä ei tehnyt vaalirahoitusilmoitustaan ajoissa useasta kehotuksesta huolimatta. Näiden henkilöiden osalta VTV aloitti lokakuussa uhkasakkoprosessin. Tällä hetkellä ilmoitus puuttuu vielä 56 ilmoitusvelvolliselta.

Vaalirahoituslain mukaan VTV voi velvoittaa ilmoitusvelvollista sakon uhalla tekemään vaalirahoitusilmoituksen. Ennen uhkasakon asettamista ilmoitusvelvollisille tulee kuitenkin varata tilaisuus selityksen antamiseen eli asianosaisen kuulemiseen. Tässä uhkasakkoprosessin ensimmäisessä vaiheessa haastemiehet toimittavat asianosaisille ilmoituksen prosessin vaiheesta ja tilaisuudesta antaa selitys. Niiden osalta, jotka eivät selityspyynnön toimittamisenkaan jälkeen tee vaalirahoitusilmoitusta, tehdään päätös uhkasakon asettamisesta. Tämän jälkeen asianosaiset saavat vielä toistamiseen mahdollisuuden kuulemiseen ennen kuin päätös uhkasakon maksuun tuomitsemisesta tehdään. Uhkasakon suuruus on 5 000 euroa ja sen tuomitsee uhkasakkolautakunta.

Jos ilmoitusvelvollinen toimittaa vaalirahoitusilmoituksen, uhkasakkoprosessi raukeaa välittömästi eikä erillistä selitystä tarvitse antaa. Ilmoituksen voi tehdä sähköisen järjestelmän kautta osoitteessa www.vaalirahoitusvalvonta.fi.

Kategoriat