Kysely yrityksille työperusteisesta maahanmuutosta

Valtiontalouden tarkastusvirastossa on meneillään työperusteiseen maahanmuuttoon kohdistuva tarkastus. Siihen liittyvä kysely on suunnattu kaikille suomalaisyrityksille.

Osana tulevaa tarkastusta selvitämme yritysten näkemyksiä työperusteisesta maahanmuutosta. Oheinen kysely on tarkoitettu kaikille suomalaisyrityksille, riippumatta alasta, koosta tai siitä, paljonko yrityksellä on kokemusta työperusteisesta maahanmuutosta.

Alla olevaa vastauslinkkiä voi jakaa yrityksen sisällä. Pyydämme kuitenkin, että yrityksestä vain yksi henkilö vastaa kyselyyn. Vastauksia toivomme 30.4.2022 mennessä.

Kysely on osa käynnissä olevan tarkastuksen tiedonhankintaa. Tarkastuksen tavoitteena on selvittää työperusteiseen maahanmuuttoon liittyviä viranomaisten toimenpiteitä ja tavoitteita, hallinnollisten prosessien tehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä viranomaisten välisen yhteistyön toimivuutta. Tarkastus tehdään vuoden 2022 aikana ja raportti siitä ilmestyy joulukuussa 2022.

Ohjeita kyselyyn

Kyselyyn vastaa vain yksi henkilö kustakin yrityksestä. Kyselyyn vastataan anonyymisti, eikä yksittäisiä vastauksia käsitellä julkaistavassa tarkastuskertomuksessa tunnistettavasti. Kyselylomake koostuu monivalintakysymyksistä sekä muutamasta avokysymyksestä. Aikaa vastaamiseen menee noin 10–15 minuuttia.

Mikäli koette, että ette pysty kokemuksenne perusteella vastaamaan johonkin kysymykseen, sivuuttakaa se ja siirtykää seuraavaan. Kyselyssä on 5 sivua ja 45 kysymystä. Kyselyn voi tarvittaessa tallentaa, ja vastaamista voi jatkaa myöhemmin (muistathan tällöin ottaa talteen linkin, jolla pääsee jatkamaan vastaamista).

Vastaa kyselyyn tästä

Kategoriat