Företagsenkät om arbetskraftsinvandring

Vid Statens revisionsverk pågår en revision som riktar sig mot arbetskraftsinvandring. Enkäten som hänför sig till revisionen är riktad till alla finländska företag.

Som en del av den kommande revisionen utreder vi företagens syn på arbetskraftsinvandring. Den bifogade enkäten är avsedd för alla finländska företag, oberoende av bransch, storlek eller hur mycket erfarenhet företaget har av arbetskraftsinvandring.

Svarslänken nedan kan delas inom företaget. Vi ber dock att endast en person från företaget besvarar enkäten. Vi önskar få svaren senast 30.4.2022.

Enkäten är en del av den pågående revisionens datainsamling. Syftet med revisionen är att utreda myndigheternas åtgärder och mål i anslutning till arbetskraftsinvandring, administrativa processernas effektivitet och kundorientering samt funktionaliteten i myndighetssamarbetet. Revisionen görs under 2022 och revisionsrapporten utkommer i december 2022.

Anvisningar för enkäten

Endast en person från varje företag besvarar enkäten. Enkäten besvaras anonymt och enskilda svar behandlas inte identifierbart i den revisionsberättelse som publiceras. Enkäten består av flervalsfrågor och några öppna frågor. Det tar cirka 10–15 minuter att besvara enkäten.

Om ni upplever att ni utifrån er erfarenhet inte kan svara på någon fråga, hoppa över den och fortsätt med följande. Enkäten består av 5 sidor och 45 frågor. Vid behov kan man spara enkäten och fortsätta svara senare (kom då ihåg att spara länken för att fortsätta svara).

Besvara enkäten här (på svenska)

kategorier