Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy esillä Lapsuuden hintalappu -seminaarissa

Lapsuuden hintalappu -seminaarissa pohdittiin, kuinka lapsuuteen voidaan ja tulee investoida ja kuinka käy, jos päätösten lapsivaikutukset unohdetaan. Lastensuojelun Keskusliitto ja VTV järjestivät seminaarin 24.10.

VTV:n puheenvuoron tilaisuudessa pitivät johtavat tuloksellisuustarkastajat Sari Hanhinen ja Mikko Koskinen, jotka kertoivat lähtökohtia ja tuloksia lasten mielenterveysongelmien ehkäisyä kouluterveydenhuollossa koskeneesta selvityksestä. Selvitys herätti kiinnostusta erityisesti kuntien edustajissa.

Kansainvälisempää näkökulmaa aiheeseen toi Eurochildin toiminnanjohtaja Jana Hainsworth, joka kertoi Childonomics-hankkeesta. Hankkeen tarkoituksena on tehdä näkyväksi kustannuksia, joita eri lapsiperheiden palveluihin liittyy. Lisäksi tavoitteena on tuoda päättäjien tietoisuuteen, että ongelmien hoitaminen varhaisessa vaiheessa on halvempaa kuin hoitoketjun loppupäähän sijoittuva hoito, jossa lapsia hoidetaan kodin ulkopuolella laitoksissa tai perhehoidossa.

Seminaarin lopuksi kuultiin Sitran tuoreimpia uutisia Social investment Bond (SIB) -hankkeista. Vaikuttavuusinvestoinnissa on kyse Suomessa uuden tyyppisestä tavasta rahoittaa julkista toimintaa yksityisellä rahoituksella.

 

Kategoriat