Anna-Liisa Pasanen

Miten saadaan luotettavaa tietoa työllisyystoimien vaikutuksista?

Työllisyyden kuntakokeilut 2020–2022 ovat alkamassa. Kyseessä ovat kolmannet alueelliset työllisyyskokeilut. Aiemmista kokeiluista on opittu, ja niiden kokemuksia voidaan edelleen hyödyntää uusia kokeiluja suunniteltaessa, kirjoittaa Anna-Liisa Pasanen, vaikuttavuusalueen johtaja VTV:stä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen uutiskirjeessä.

”Kun pitkäaikaistyöttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien määrä on lähtenyt kasvuun, kokeiluiden keskeisenä tavoitteena tulisi olla kustannustehokkaiden ja vaikuttavien ratkaisujen kehittäminen juuri näille asiakasryhmille”, Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta -vaikuttavuusalueen johtaja Anna-Liisa Pasanen toteaa.

Hänen mukaansa kokeiluihin osallistuville asiakasryhmille tulisi jo suunnitteluvaiheessa tunnistaa sopivat vertailuryhmät, jotta kokeiluista voidaan tehdä luotettavia vaikutusarviointeja myöhemmin kokeilujen seurantajakson päättymisen jälkeen.

”Toimiva yhteistyö kokeilualueiden välille varmistaisi työvoiman liikkuvuutta, mikä toisi helpotusta työvoiman kohtaanto-ongelmiin.”

Hallituskauden tärkeimpiä tavoitteita on 75 prosentin työllisyysaste vuoteen 2023 mennessä. Samanaikaisesti tavoitteena on 4,8 prosentin työttömyysaste.

”Näiden tavoitteiden saavuttamista tulisi tarkastella yhdessä ottaen huomioon se, että työllisyyden aktivointipalveluihin osallistavat poistuvat työttömyystilastoista toimien ajaksi ja palaavat työttömyyslukuihin toimien jälkeen, elleivät toimet ole johtaneet pysyvämpää työllistymiseen tai opiskelupaikan vastaanottamiseen.”

Lue tästä Anna-Liisa Pasasen kirjoitus kokonaisuudessaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen uutiskirjeessä

Kategoriat