Noin 86 prosenttia palautti kuntavaalien rahoitusilmoituksensa määräaikaan mennessä

Määräajan laiminlyöneitä ilmoitusvelvollisia oli 2 366. Luku saattaa vielä hieman päivittyä.

Kuntavaaleissa 2021 valittiin 17 399 valtuutettua ja varavaltuutettua. Näiden ilmoitusvelvollisten piti jättää ilmoitus vaalirahoituksestaan maanantaihin 16.8.2021 mennessä. Heistä suurin osa eli 15 033 jätti ilmoituksensa ajoissa tarkastusvirastolle. Lopullinen lukumäärä saattaa vielä hieman päivittyä, kun tiedot järjestelmästä on saatu vahvistettua.

2 366 ilmoitusvelvollista ei jättänyt määräajan sisällä vaalirahoituslaissa vaadittua vaalirahoitusilmoitustaan. Tämäkin luku saattaa myöhemmin vielä hieman päivittyä. Puuttuvia ilmoituksia palautetaan nyt myöhässä tarkastusvirastolle.

Voit tarkastella kaikkia tehtyjä vaalirahoitusilmoituksia alueittain vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan sivustolla.

Vaalirahoitusilmoitus tuli toimittaa tarkastusvirastolle kahden kuukauden kuluessa vaalin tuloksen vahvistamisesta. Vaalin tulos vahvistettiin 16.6.2021. Kirjallisten vaalirahoitusilmoitusten tuli olla perillä tarkastusvirastossa 16.8.2021 klo 15.00 mennessä. Verkkopalvelussa ilmoituksia sai tehdä 16.8.2021 klo 24.00 asti. Tämän jälkeen saapuneet ilmoitukset on merkitty myöhässä saapuneiksi.

Valtiontalouden tarkastusviraston valvontatehtävät

Tarkastusvirasto valvoo vaalirahoitusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tässä tarkoituksessa VTV:

  • tarkistaa, että kaikki ilmoitusvelvolliset ovat tehneet laissa tarkoitetun ilmoituksen

  • julkistaa viipymättä kaikki saapuneet ilmoitukset

  • tarkistettuaan ilmoitukset tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen, täydentämään jo tehtyä ilmoitusta tai selvittämään ilmoituksen oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Vaalirahoituslain mukaan ilmoitusvelvollisen on pyydettäessä annettava Valtiontalouden tarkastusvirastolle kampanjatiliotteella tai vastaavalla tavalla sellaisia ilmoitusta täydentäviä tietoja ja selvityksiä, jotka saattavat olla tarpeen ilmoituksen oikeellisuuden ja riittävyyden tarkistamisessa.

Lisätietoja

Neuvonta vaalirahoitusasioissa:

Neuvontapuhelin 09 432 5899 (arkisin klo 10–14)
vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

Median haastattelupyynnöt ja kysymykset:

Pontus Londen, johtava tilintarkastaja, projektipäällikkö, puh. 040 733 9758
vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

Kategoriat