Onnistunut finanssipolitiikka pohjaa luotettaviin julkistalouden tietoihin

Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen kuuluvassa tapahtumassa tarkastus- ja tilastoviranomaiset keskustelivat yhteisistä keinoista, joilla varmistetaan, että julkistaloudesta kertovat tiedot ovat luotettavia.

Muuttuvassa maailmassa on yhä tärkeämpää säilyttää luottamus viranomaistietoon ja varmistaa, että julkistaloudesta kertovat tiedot ovat paikkansa pitäviä. Epäluotettavat tilastotiedot ovat johtaneet ongelmiin lähimenneisyydessä eurokriisin aikana. Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) ja Tilastokeskuksen 28.11. järjestämässä seminaarissa kansainväliset tarkastus- ja tilastoviranomaiset keskustelivat luotettavan tiedon merkityksestä julkistalouden ohjauksessa ja valvonnassa.

”Viranomaisilla on tärkeä tehtävä huolehtia, että julkista taloutta kuvaavat kirjanpito- ja tilastotiedot ja niistä ammentavat talousennusteet ovat luotettavia, jotta niiden pohjalta voidaan suunnitella ja toteuttaa järkevää finanssipolitiikkaa”, Valtiontalouden tarkastusviraston johtaja Matti Okko painottaa.

Tarkastusviraston pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin mukaan Euroopan tarkastus- ja tilastoviranomaisten on tuotettava kansalaisille ja päätöksentekijöille luotettavaa ja perusteltua tietoa maailmantilanteessa, jossa leviää paljon epäluotettavaa ja ristiriitaista tietoa. Julkistaloudesta kertovan tiedon luotettavuus voidaan turvata muun muassa yhteisillä ohjeistuksilla, sääntelyllä ja valvonnalla.

”Kestävä julkistalous tarvitsee perustaksi luotettavat viranomaiset, vankkaa tietoa ja selkeät finanssipolitiikan säännöt. Niiden lisäksi tarvitaan kuitenkin myös markkinakuria, valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki sanoi avauspuheenvuorossaan.

Työtä luotettavan julkistalouden tiedon eteen tehdään sekä kansainvälisellä tasolla että kansallisesti.

”EU on viime vuosina lisännyt tilastotoiminnan ohjeistusta ja seurantaa ja finanssipolitiikan sääntelyä. Vastuu tiedon luotettavuudesta ja päätösten kestävyydestä on kuitenkin jokaisella jäsenmaalla itsellään”, Suomen Pankin pääjohtaja ja eurokriisin aikaan EU-komissaarina toiminut Olli Rehn muistutti seminaarin pääpuheenvuorossa.

Valtiontalouden tarkastusviraston ja Tilastokeskuksen Building Trust -seminaari Finlandiatalolla 28.11.2019 oli osa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ohjelmaa. Tilaisuuteen osallistuivat EU-maiden tarkastusvirastot, Suomen ja Kreikan tilastokeskus ja Suomen valtionhallinnon edustajat. Tilaisuudessa puhuivat mm. Tilastokeskuksen pääjohtaja Marjo Bruun, Eurostatin pääjohtaja Mariana Kotzeva, OECD:n edustaja Delphine Moretti ja Kreikan tilastokeskuksen pääjohtaja Athanasios C. Thanopoulos.

Tutustu tilaisuuden materiaaleihin.

Tutustu tilaisuudesta käytyyn keskusteluun Twitterissä: #BuildingTrust2019.

Kategoriat