Framgångsrik finanspolitik bygger på tillförlitlig information om de offentliga finanserna

På ett seminarium i anslutning till Finlands EU-ordförandeskap diskuterade revisions- och statistikmyndigheter med vilka gemensamma metoder de kan säkerställa att informationen om de offentliga finanserna är tillförlitlig.

I en föränderlig värld är det allt viktigare att behålla förtroendet för myndighetsinformationen och säkerställa att informationen om de offentliga finanserna är riktig. Det är inte så länge sedan som otillförlitlig statistik orsakade problem i anslutning till eurokrisen. På Statens revisionsverks och Statistikcentralens seminarium 28 november diskuterade internationella revisions- och statistikorgan vilken betydelse tillförlitlig information har för styrningen och tillsynen av de offentliga finanserna.

”Det är en viktig uppgift för myndigheterna att se till att redovisningen av och statistiken över de offentliga finanserna och de ekonomiprognoser som bygger på dem är tillförlitliga och kan användas som underlag för en rationell finanspolitik”, säger Matti Okko, direktör på Statens revisionsverk.

Enligt Statens revisionsverks generaldirektör Tytti Yli-Viikari måste de europeiska revisions- och statistikmyndigheterna ta fram tillförlitlig och välunderbyggd information för medborgarna och beslutsfattarna i ett världsläge där otillförlitlig och motstridig information florerar. Att informationen om de offentliga finanserna är tillförlitlig kan säkerställas bland annat genom gemensamma anvisningar, regler och tillsyn.

”En hållbar offentlig ekonomi behöver en solid grund av tillförlitliga myndigheter, gedigen information och tydliga finanspolitiska regler. Därtill behövs det marknadsdisciplin”, sade Martti Hetemäki, kanslichef vid Finansministeriet, i sitt inledande anförande.

Insatser för att säkerställa tillförlitlig information om de offentliga finanserna pågår både internationellt och nationellt.

”De senaste åren har EU skärpt såväl anvisningarna och uppföljningen av statistikverksamheten som regleringen av finanspolitiken. Ansvaret för att informationen är tillförlitlig och besluten är hållbara ligger ändå hos varje enskilt medlemsland”, sade Olli Rehn, chefdirektör för Finlands Bank och EU-kommissionär under eurokrisen, i sitt huvudanförande på seminariet.

Statens revisionsverks och Statistikcentralens seminarium Building Trust på Finlandiahuset 28 november 2019 ingick i programmet för Finlands EU-ordförandeskap. I seminariet deltog representanter för EU-ländernas revisionsorgan, statistikmyndigheterna i Finland och i Grekland och statsförvaltningen i Finland. Talare var bland annat Marjo Bruun, generaldirektör för Statistikcentralen, Mariana Kotzeva, generaldirektör för Eurostat, Delphine Moretti, representant för OECD, och Athanasios C. Thanopoulos, generaldirektör för Greklands statistikbyrå Elstat.

Ta del av material från seminariet.

Ta del av diskussionen om seminariet på Twitter på #BuildingTrust2019.

kategorier