Päivi Nerg kertoi muutosjohtajan kokemuksiaan VTV Nyt! -tapahtumassa

Iltapäivän aikana keskusteltiin myös riskienhallinnasta, robotiikasta ja hyvästä hallinnosta. Paikalla oli yli 100 taloushallinnon ja sisäisen valvonnan asiantuntijaa.

VTV Nyt! -tapahtuman avasi tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari. Hän luovutti samalla uuden hyvää hallintoa käsittelevän VTV-juhlakirjan ylijohtaja Marjatta Kimmoselle, jonka läksiäisiä vietettiin tapahtuman yhteydessä.

Tapahtuman pääpuheenvuoron piti hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg, joka kertoi kokemuksiaan muutosten johtamisesta. Nerg korosti, että muutosjohtaminen vaatii yhteistä ymmärrystä muutoksen tarpeesta. Näkemys rakennetaan vuorovaikutuksessa ja se luo sitoutumisen muutoksen tekemiselle. Nerg korosti myös keskinäistä kunnioitusta ja hyvää tahtoa edellytyksinä onnistuneille muutoksille

”Toisen kunnioitus ja usko hyvään ihmisessä on pohja muutoksen johtamiselle. Luottamus on tekoja”, Nerg korosti.


Päivi Nerg vieraili tapahtumassa puhumassa muutoksen johtamisesta.

Riskienhallinnasta kertoi tuloksellisuustarkastusneuvos Vesa Koivunen. Hyvinvointivaltion toiminta-ajatuksena on riskienhallinta ja jatkuvuuden turvaaminen. Riskienhallinnan ja jatkuvuuden turvaamisen välineenä puolestaan on lainsäädäntö.

”Riskien realisoituminen voi ilmetä myös monimutkaisena ja monitulkintaisena lainsäädäntönä”, Koivunen totesi.

Johtava tilintarkastaja Sebastian Seemer kertoi puheenvuorossaan robotiikan hyödyistä. Robotiikan käyttöönottoon ei riitä pelkkä tekninen osaaminen vaan se vaatii myös substanssi- ja prosessiosaamista.

”Robotti on tehokas, toimii kellon ympäri, ei tee inhimillisiä virheitä ja vapauttaa ihmisten aikaa rutiinitehtävistä. Robotilla ei ole omia intressejä, ja sen avulla voidaan myös tasata suhdanneluontoista työkuormaa”, Seemer listasi hyötyjä.

Tilaisuuden päätti ylijohtaja Marjatta Kimmonen puheeseen hyvän hallinnon puolesta. Myös Kimmonen korosti selkeän lainsäädännön olevan edellytys hyvälle ja tehokkaalle hallinnolle.

”Läpinäkyvä päätöksenteko kuuluu hyvään hallintoon. Tilivelvollisuus on näkyvää ja läpinäkyvää, mutta hyvän hallinnon ytimessä on kuitenkin aina ihminen”, Kimmonen summasi.

VTV Nyt! Hallinto muutoksen tekijäksi -tapahtuma pidettiin Helsingissä 17.1.2019.

 

VTV Nyt! -tapahtuman esitykset 17.1.2019.

Kategoriat