Presidentinvaalien 2018 vaalirahoitusvalvonnan kertomus julkaistu

VTV on julkaissut kertomuksen vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2018 presidentinvaaleissa. Kaikki vuoden 2018 presidentinvaalien ilmoitusvelvolliset ovat jättäneet Valtiontalouden tarkastusvirastolle vaalirahoitusilmoituksensa. Ilmoituksesta säädetään ehdokkaan vaalirahoituksesta annetussa laissa (273/2009).

Ilmoitusten käsittelyn ja tarkistusten yhteydessä tarkastusvirasto pyysi neljää ilmoitusvelvollista täydentämään tai korjaamaan tekemäänsä ilmoitusta. Korjaukset olivat rahoituksen erittelytietojen tarkennuksia. Tarkastusvirasto pyysi myös kaikilta ilmoitusvelvollisilta selvityksiä vaalirahoitusilmoitusten oikeellisuudesta. Selvityspyyntöjen tavoitteena oli varmentaa vaalirahoitusilmoituksissa esitettyjä tietoja. Selvityksinä pyydettiin puolueiden sekä valitsijayhdistysten kampanjaa koskevia kirjanpitotietoja.

VTV:n tietoon ei ole tullut vaalirahailmoitusten, -selvitysten ja ilmoitusten täydennysten käsittelyn jälkeen seikkoja, joiden perusteella sillä olisi syytä epäillä vastaanottamisensa ilmoitusten oikeellisuutta. Yhteen ilmoitukseen tukijaksi merkitty puolue on kuitenkin kiistänyt VTV:lle osoittamassaan kantelussa päättäneensä tukisuorituksen maksusta ehdokkaalle. Puolue on myös ilmoittanut tehneensä asiaan liittyvän tutkintapyynnön. VTV edellyttää tarvittaessa tämän ilmoituksen täydennystä, mikäli myöhemmin ilmenee, ettei kyse ole ollut ilmoitettavasta tukisuorituksesta.

Tutustu VTV:n julkaisuun: Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2018 presidentinvaaleissa

Kategoriat