Tarkastussuunnitelma julkaistu – tarkastustieto tukee valtionhallinnon kestävää uudistumista

VTV tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo finanssipolitiikkaa ja puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastus- ja valvontatyö kohdennetaan valtiontaloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäviin aiheisiin ja teemoihin.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on julkaissut tarkastussuunnitelman vuosille 2020–2024 . Tarkastustoiminnan painopisteenä ovat julkisen toiminnan uudistukset ja muutokset. Tarkastusviraston tavoitteena on tukea valtionhallinnon uudistumista ja keskeisiä kehittämistoimia ja vaikuttaa ennakoiden julkisen toiminnan kestävään uudistamiseen.

Tarkastustoiminta voidaan koota neljän aihealueen ympärille:

  • kestävä julkinen talous,

  • kestävä hallinnon kehittäminen,

  • hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta sekä

  • toimiva tiedonhallinta.

Tarkastussuunnitelmassa avataan kunkin osa-alueen teemoja, painotuksia ja tulevia tarkastusaiheita. Virasto kehittää omaa toimintaansa mm. uudistamalla tilintarkastusta. Kun talousarvion noudattamista tarkastetaan, kaikille virastoille yhteiset tarkastuskysymykset käsitellään jatkossa keskitetysti.

Tarkastusvirasto seuraa ja arvioi aktiivisesti toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä tunnistaa ja arvioi valtiontalouteen tai taloudenhoitoon liittyviä riskejä. Tarkastussuunnitelmaa päivitetäänkin jatkossa puolivuosittain.

Eduskunnan kansliatoimikunta on käsitellyt tarkastussuunnitelman joulukuussa. Tarkastusviraston toiminta ja talous sekä niiden suunnittelu perustuu tähän suunnitelmaan. Suunnitelmaan sisältyvä vaikuttavuussalkku antaa kokonaiskuvan tarkastuslajeista ja -aiheista sekä valtion- ja kansantalouden riskianalyysissa havaituista pääriskialueista. Tarkastussuunnitelma sisältää myös toiminnan tulostavoitteet ja suunnitelman resurssien käytöstä ja osaamisen kehittämisestä.

Tutustu Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastussuunnitelmaan 2020–2024

Kategoriat