Tarkastustoiminnan strategiset valinnat esillä GALF-foorumissa 17.–19.5.

Global Audit Leadership Forum (GALF) kokosi yhteen valtionhallinnon tarkastustoiminnan ylimmän johdon Kööpenhaminaan 17.–19.5. Tapaamisessa käsiteltiin tarkastustyön strategisia valintoja ja tulevaisuuskuvaa.

Tärkeimmiksi työkaluiksi tarkastustiedon vaikuttavuudessa nähtiin tietotuotteiden ajankohtaisuus, merkityksellisyys, laatu ja tehokas viestintä. Keskustelussa korostettiin myös tarkastustoiminnan tavoitteiden tarkempaa määrittelyä valitusta strategiasta käsin ja tulosten seurantaa.

GALF-foorumi järjestetään vuosittain. Kööpenhaminan tapaamiseen osallistui 19 valtiota. Suomea tapaamisessa edusti Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari ja johtava tuloksellisuustarkastaja Pirkko Lahdelma.

Kategoriat