Tarkastusvirasto arvioi finanssipolitiikkaa vuosiraportissaan

Tarkastusviraston finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019 on nyt julkaistu koko laajuudessaan.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) arvioi marraskuussa, että Suomi on vaarassa rikkoa EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevän osan sääntöjä, joilla varmistetaan julkisen talouden vakautta. Nyt VTV on julkaissut laajemman finanssipolitiikan valvonnan raportin. Se sisältää tarkemmat analyysit muun muassa siitä, miten Suomi noudattaa EU:n finanssipolitiikan sääntöjä.

Julkisyhteisöjen rakenteellisen alijäämän ja julkisten menojen kehityksessä saattaa syntyä merkittävä poikkeama rajoista, jotka on määritelty EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevässä osiossa.

Ensinnäkin Suomen julkiset menot ovat ensi vuonna kasvamassa nopeammin kuin EU-säännöissä on määritelty. Lisäksi julkisen talouden rakenteellinen alijäämä ei ennusteiden perusteella vähene Euroopan unionin neuvoston suosituksen mukaisesti. Vaikka merkittävän poikkeaman raja-arvo ylittyisi, rakenteellista jäämää koskeva ylitys olisi tämänhetkisten kuitenkin tietojen valossa pieni.

Poikkeusolojen mekanismi ei vaaranna kehysjärjestelmän uskottavuutta

Tarkastusviraston mukaan vuoden 2020 talousarvion ja vuoden 2019 lisätalousarvioiden valmistelussa on noudatettu valtion menokehyssääntöä. Valtion menokehysjärjestelmään on vaalikaudeksi 2019–2023 tuotu niin kutsuttu poikkeusolojen mekanismi, joka antaa mahdollisuuden lisätä menoja vakavassa taantumassa.

Uusi poikkeusolojen mekanismi ei VTV:n arvion mukaan vaaranna kehysjärjestelmän uskottavuutta. Mekanismia arvioidaan myös VTV:n ylitarkastaja Sini Salmen tuoreessa blogikirjoituksessa Uusi poikkeusolojen mekanismi antaa mahdollisuuden miljardin elvytystoimille taantumassa.

Valtiovarainministeriön (VM) talousennuste, joka muodostaa perustan julkisen talouden suunnitelmalle, on tarkastusviraston mukaan realistinen. Ministeriön BKT-ennuste vuodelle 2019 on optimistisimpien ennusteiden joukossa. VM:n ennusteet BKT:n kasvusta vuosille 2020 ja 2021 ovat sen sijaan mediaaniennustetta ja keskiarvoa matalammat.

Tutustu tarkastusviraston raporttiin: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019

Kategoriat