Tieteellinen neuvosto sai uudet jäsenet toimikaudelle 2019–2020

Tieteellinen neuvosto on asiantuntijaverkosto, jolta tarkastusvirasto voi pyytää lausuntoja, kommentteja ja koulutusta valtiontalouden tarkastuksen ja valvonnan kehittämiseen ja arviointiin liittyvissä asioissa.

Uusi tieteellinen neuvosto asetettiin helmikuun alussa toimikaudelle 2019­–2020. VTV:n uusi strategia näkyy neuvoston tulevalla toimikaudella muun muassa monipuolisen ja tutkimuksellisen asiantuntemuksen hyödyntämisenä. Asiantuntemus ja osaaminen helpottavat ilmiöiden ymmärtämistä sekä laajojen asiakokonaisuuksien havainnointia.

Tieteellisen neuvoston 11 jäsentä toimivat pääosin professuureissa eri tieteenaloilla. Perinteisten alojen, kuten taloustieteen lisäksi, neuvoston jäsenistön joukkoon lukeutuu myös muita uudempia tieteenaloja.

 • Mika Aaltonen, tutkimusjohtaja, dosentti, FCG Konsultointi Oy

 • Kirsimarja Blomqvist, professori, Lappeenrannan yliopisto

 • Olli Kangas, työelämäprofessori, Turun yliopisto

 • Mika Kortelainen, johtava tutkija, tutkimusohjaaja, VATT

 • Teija Laitinen, professori, Vaasan yliopisto

 • Markku Lanne, professori, Helsingin yliopisto

 • Satu Miettinen, professori, Lapin yliopisto

 • Jukka Mähönen, professori, Helsingin yliopisto ja Oslon yliopisto

 • Lasse Oulasvirta, professori, Tampereen yliopisto

 • Jukka Pirttilä, professori, Helsingin yliopisto

 • Antti Ripatti, professori, Helsingin yliopisto

Neuvoston jäsenet toimivat asiantuntijatehtävässään riippumattomasti ja objektiivisesti. Uuden neuvoston toimikausi alkoi 1.1.2019 ja kestää 31.12.2020 asti.

Lue lisää tieteellisestä neuvostosta

Kategoriat