Nya medlemmar i vetenskapliga rådet under mandatperioden 2019–2020

Vetenskapliga rådet är ett sakkunnignätverk som revisionsverket kan be om utlåtanden, kommentarer och utbildning i ärenden som gäller utveckling och utvärdering av revisionen av och tillsynen över statsfinanserna.

I början av februari utsågs nya medlemmar till vetenskapliga rådet för mandatperioden 2019–2020. Under rådets denna mandatperiod syns revisionsverkets nya strategi bland annat genom utnyttjande av mångsektoriell och forskningsbaserad sakkunskap. Sakkunskap och kompetens gör att det är lättare att förstå olika fenomen och identifiera omfattande sakhelheter.

De elva medlemmarna i vetenskapliga rådet har professurer inom olika vetenskapsområden. Medlemmarna arbetar inte enbart inom traditionella områden, som ekonomi, utan även inom andra, nya vetenskapsområden.

 • Mika Aaltonen, forskningsdirektör, docent, FCG Konsultointi Oy

 • Kirsimarja Blomqvist, professor, Villmanstrands universitet

 • Olli Kangas, arbetslivsprofessor, Åbo universitet

 • Mika Kortelainen, ledande forskare, VATT

 • Teija Laitinen, professor, Vasa universitet

 • Markku Lanne, professor, Helsingfors universitet

 • Satu Miettinen, professor, Lapplands universitet

 • Jukka Mähönen, professor, Helsingfors universitet och Universitetet i Oslo

 • Lasse Oulasvirta, professor, Tammerfors universitet

 • Jukka Pirttilä, professor, Helsingfors universitet

 • Antti Ripatti, professor, Helsingfors universitet

Rådets medlemmar utför sina sakkunniguppgifter oavhängigt och objektivt. Mandatperioden för det nya rådet började den 1 januari 2019 och går ut den 31 december 2020.

Läs mer om vetenskapliga rådet

kategorier