VTV:n tieteellinen neuvosto

Tulosta sivu

Tieteellinen neuvosto on asiantuntijaverkosto, jolta tarkastusvirasto pyytää lausuntoja, kommentteja ja koulutusta valtiontalouden tarkastuksen ja valvonnan kehittämiseen ja arviointiin liittyvissä asioissa. Neuvoston jäsenet edustavat tarkastusviraston toiminnan kannalta keskeisiä tieteenaloja.

Tieteellinen neuvosto ei käytä päätösvaltaa eikä edusta tarkastusvirastoa. Neuvoston lausunnot eivät sido tarkastusvirastoa, eivätkä tarkastusviraston kannanotot sido tieteellisen neuvoston jäseniä.

Neuvoston jäsenet toimivat asiantuntijatehtävässään riippumattomasti ja objektiivisesti. Neuvoston kokoonpanosta ja sen työn järjestämisestä sekä toimintatavoista päätetään neuvoston asettamispäätöksessä.

Tieteellisen neuvoston jäsenet toimikaudella 1.1.2017–31.12.2018

Johtokunnan neuvonantaja, VTT Lauri Kajanoja, Suomen Pankki (taloustiede)

Apulaisprofessori Ida Koivisto, Helsingin yliopisto (oikeustiede)

Arviointineuvos Antti Moisio, valtioneuvoston kanslia (VNK) (taloustiede)

Professori Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto (oikeustiede)

Professori Jukka Mähönen, Turun yliopisto ja Oslon yliopisto (oikeustiede)

Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto (hallintotiede)

Professori Lasse Oulasvirta, Tampereen yliopisto (julkisyhteisöjen laskentatoimi)

Professori Jukka Pirttilä, Tampereen yliopisto (kansantaloustiede)

Professori Antti Ripatti, Helsingin yliopisto (kansantaloustiede)

Projektijohtaja, dosentti Petri Virtanen, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra) (hallintotiede ja julkinen talousjohtaminen)

Professori Markku Wilenius, Turun yliopisto (tulevaisuudentutkimus)