VTV:n tieteellinen neuvosto

Tieteellinen neuvosto on asiantuntijaverkosto, jolta tarkastusvirasto pyytää lausuntoja, kommentteja ja koulutusta valtiontalouden tarkastuksen ja valvonnan kehittämiseen ja arviointiin liittyvissä asioissa. Neuvoston jäsenet edustavat tarkastusviraston toiminnan kannalta keskeisiä tieteenaloja.

Tieteellinen neuvosto ei käytä päätösvaltaa eikä edusta tarkastusvirastoa. Neuvoston lausunnot eivät sido tarkastusvirastoa, eivätkä tarkastusviraston kannanotot sido tieteellisen neuvoston jäseniä. Tarkemmin tehtävistä kerrotaan VTV:n tieteellisen neuvoston ohjesäännössä.

Neuvoston jäsenet toimivat asiantuntijatehtävässään riippumattomasti ja objektiivisesti. Neuvoston kokoonpanosta ja sen työn järjestämisestä sekä toimintatavoista päätetään neuvoston asettamispäätöksessä.

Tieteellisen neuvoston jäsenet toimikaudella 2021–2022

työelämäprofessori Olli Kangas, Turun yliopisto
professori Liisa Kurunmäki, Jyväskylän yliopisto
professori Teija Laitinen, Vaasan yliopisto
professori Markku Lanne, Helsingin yliopisto
professori Päivi Leino-Sandberg, Helsingin yliopisto
apulaisprofessori Niina Mäntylä, Vaasan yliopisto
professori Lasse Oulasvirta, Tampereen yliopisto
professori Jukka Pirttilä, Helsingin yliopisto
professori Antti Ripatti, Helsingin yliopisto
professori Anne Toppinen, Helsingin yliopisto