Tieteellinen neuvosto

Tieteellinen neuvosto on asiantuntijaverkosto, jolta tarkastusvirasto pyytää lausuntoja, kommentteja ja koulutusta valtiontalouden tarkastuksen ja valvonnan kehittämiseen ja arviointiin liittyvissä asioissa. Neuvoston jäsenet edustavat tarkastusviraston toiminnan kannalta keskeisiä tieteenaloja.

Tieteellinen neuvosto ei käytä päätösvaltaa eikä edusta tarkastusvirastoa. Neuvoston lausunnot eivät sido tarkastusvirastoa, eivätkä tarkastusviraston kannanotot sido tieteellisen neuvoston jäseniä. Tarkemmin tehtävistä kerrotaan VTV:n tieteellisen neuvoston ohjesäännössä.

Neuvoston jäsenet toimivat asiantuntijatehtävässään riippumattomasti ja objektiivisesti. Neuvoston kokoonpanosta ja sen työn järjestämisestä sekä toimintatavoista päätetään neuvoston asettamispäätöksessä.

Tieteellisen neuvoston jäsenet toimikaudella 2021–2022

  • Työelämäprofessori Olli Kangas, Turun yliopisto

  • Professori Liisa Kurunmäki, Jyväskylän yliopisto

  • Professori Teija Laitinen, Vaasan yliopisto

  • Professori Markku Lanne, Helsingin yliopisto

  • Professori Päivi Leino-Sandberg, Helsingin yliopisto

  • Apulaisprofessori Niina Mäntylä, Vaasan yliopisto

  • Professori Lasse Oulasvirta, Tampereen yliopisto

  • Professori Jukka Pirttilä, Helsingin yliopisto

  • Professori Antti Ripatti, Helsingin yliopisto

  • Professori Anne Toppinen, Helsingin yliopisto