VTV:n tieteellinen neuvosto

Tieteellinen neuvosto on asiantuntijaverkosto, jolta tarkastusvirasto pyytää lausuntoja, kommentteja ja koulutusta valtiontalouden tarkastuksen ja valvonnan kehittämiseen ja arviointiin liittyvissä asioissa. Neuvoston jäsenet edustavat tarkastusviraston toiminnan kannalta keskeisiä tieteenaloja.

Tieteellinen neuvosto ei käytä päätösvaltaa eikä edusta tarkastusvirastoa. Neuvoston lausunnot eivät sido tarkastusvirastoa, eivätkä tarkastusviraston kannanotot sido tieteellisen neuvoston jäseniä. Tarkemmin tehtävistä kerrotaan VTV:n tieteellisen neuvoston ohjesäännössä.

Neuvoston jäsenet toimivat asiantuntijatehtävässään riippumattomasti ja objektiivisesti. Neuvoston kokoonpanosta ja sen työn järjestämisestä sekä toimintatavoista päätetään neuvoston asettamispäätöksessä.

Tieteellisen neuvoston jäsenet toimikaudella 1.1.2019–31.12.2020

Mika Aaltonen, tutkimusjohtaja, dosentti, FCG Konsultointi Oy

Kirsimarja Blomqvist, professori, Lappeenrannan yliopisto

Olli Kangas, työelämäprofessori, Turun yliopisto

Mika Kortelainen, johtava tutkija, tutkimusohjaaja, VATT

Teija Laitinen, professori, Vaasan yliopisto

Markku Lanne, professori, Helsingin yliopisto

Satu Miettinen, professori, Lapin yliopisto

Jukka Mähönen, professori, Helsingin yliopisto ja Oslon yliopisto

Lasse Oulasvirta, professori, Tampereen yliopisto

Jukka Pirttilä, professori, Helsingin yliopisto

Antti Ripatti, professori, Helsingin yliopisto