Tunnetko virkamiehen perusarvot ja eettiset periaatteet? Osallistu verkkokursseille!

Valtionhallinnon maksuttomat virkamiesetiikan kurssit on nyt julkaistu. Odotetut verkkokurssit opastavat virkamiehen keskeisimpiin arvoihin ja eettisiin periaatteisiin.

Virkamiesetiikan verkkokurssit käsittelevät hyvän hallinnon ja virkatyön etiikan perusteita käytännön esimerkkien kautta. Maksuttomissa koulutuksissa opit virkamiehen perusarvot ja hyvän hallinnon periaatteet.

Koulutusten jälkeen pystyt tunnistamaan tilanteita, joissa eettinen harkinta on paikallaan. Koulutukset myös auttavat pohtimaan omaa toimintaa eettisestä näkökulmasta.

Voit suorittaa kurssit itsellesi sopivana ajankohtana. Koulutusten suorittamiseen kannattaa varata 2 tuntia aikaa.

Tutustu kursseihin ja suorita ne:

Johdanto virkamiesetiikkaan (30 min) – kaikille avoin kurssi

Virkamiesetiikkaa käytännössä (1,5 h) – valtion virkamiehille ja työntekijöille tarkoitettu kurssi

Kursseissa on yhdistetty monen eri valtionhallinnon toimijan asiantuntemusta ja näkemyksiä. Valtiontalouden tarkastusviraston, valtiovarainministeriön, Palkeiden ja Poliisihallituksen asiantuntijat ovat laatineet koulutukset yhdessä HAUSin kanssa.

Kategoriat