Työllisyystoimien tarkastukset koottu yhteen

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut viime vuosina laajasti työvoimapalveluja ja työllisyyttä edistäviä toimia. Havaintoja ja kannanottoja työvoimapalvelujen ja työllisyystoimien toimivuudesta ja tuloksellisuudesta sisältäviä julkaisuja on nyt koottu tietopaketiksi verkkopalvelussamme.

Pääministerin Marinin hallitus on sitoutunut 75 prosentin työllisyysastetavoitteeseen vuoteen 2025 mennessä. Työllisyystoimien tavoitteena on lisätä työllisten määrää 80 000:lla vuosikymmenen loppuun mennessä ja vahvistaa julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla. Työllisyyden hoitoon kohdennettaviin julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin on ehdotettu vuoden 2022 valtion talousarvioesityksessä yhteensä 286 miljoonaa euroa. Pohjoismainen työvoimapalvelumalli olisi tarkoitus ottaa käyttöön 1.5.2022 alkaen. Parhaillaan on käynnissä työllisyyden kuntakokeilut sekä TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelu, jonka tavoitteena on siirtää työvoimapalvelut kunnille vuonna 2024.

Näkökulmina VTV:n viime vuosien tarkastuksissa ovat olleet muun muassa työvoimapalvelujen organisointiin ja tarjontaan liittyvät uudistukset ja kokeilut, Euroopan sosiaalirahaston hankerahoitus sekä finanssipolitiikan ja työllisyyspolitiikan yhteensovittaminen. Tarkastukset, niiden jälkiseurantaraportit ja muut aihepiirin julkaisut on koottu tietopaketiksi. Samalta sivulta löytyy myös aiemmin julkaistu tietopaketti ilmastoaiheisesta tarkastustiedosta.

Kategoriat