Uusi osio VTV.fi-verkkopalvelussa: Näin valmistaudut VTV:n tarkastukseen

VTV.fi-sivustolla on julkaistu uusi Näin valmistaudut tarkastukseen -osio, jossa organisaatioille annetaan vinkkejä siitä, kuinka VTV:n tarkastuksiin voi valmistautua.

Verkkosivuiltamme löytää nyt tietoa tarkastuksen perusteista, kriteereistä ja prosessin eri vaiheista. VTV tahtoo edistää tiiviistä yhteistyötä tarkastettavien organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on tukea julkisen toiminnan kestävää kehitystä ja helpottaa organisaatioiden toimintaa.

VTV:n tarkastuksilla varmistetaan valtion varojen tehokas ja asianmukainen käyttö. Tarkastusten kautta autetaan organisaatioita kehittämään valtion varoilla rahoitettua toimintaa. VTV:n tarkastukset noudattavat tarkastusohjeita, jotka perustuvat kansainvälisiin julkisen tarkastuksen ISSAI-standardeihin. Tarkastuksissa tuotetaan tietoa eduskunnalle ja valtionhallinnon ylimmälle johdolle.

Tarkastettavien organisaatioiden on toimitettava VTV:lle tarvittavat tiedot ja tarvittaessa avustettava tarkastuksen tekemisessä. Tarkastettavalla organisaatiolla on oikeus saada ajantasaista tietoa tarkastuksen etenemisestä ja sillä on mahdollisuus olla yhteydessä virastoon tarkastuksen kaikissa vaiheissa.

Tutustu tarkemmin tarkastuksen ohjeistuksiin, kriteereihin ja vaiheisiin:

Näin valmistaudut VTV:n tarkastukseen

Kategoriat