Valtion taloudenhoito vaatii huolellisuutta poikkeusoloissa

Pandemia on tuonut poikkeustilan myös valtiontalouteen ja valtion taloudenhoitoon. Suuria taloudellisia päätöksiä tehdään hyvin nopeasti, ja niitä myös toimeenpannaan ripeästi. Kiireestä ja paineista huolimatta – tai oikeastaan niistä johtuen – toiminnan huolellisuuteen on syytä kiinnittää huomiota jopa normaalia enemmän. Kansakunnan keskinäistä luottamusta lisää ja ylläpitää se, että toimimme hyvin ja oikein myös poikkeusoloissa.

On selvää, että kaikki joutuvat työskentelemään nyt hankalissa olosuhteissa. Monen on pakko oppia uusia työtapoja ja tehtäviä nopeasti. Tulevaisuus tuntuu epävarmalta ja aiheuttaa huolta. Kaikki tämä koskee myös valtion taloushallintoa: sekä päätöksentekoa että käytännön taloustehtävien hoitamista. Kuntien työntekijöitäkin on tullut mukaan valtion talousprosesseihin yrityselämän tukien käsittelyssä.

Perusperiaate poikkeusolojen taloudenhoidolle on selvä: kaikki tulisi tehdä samalla huolellisuudella kuin normaalioloissakin. Vallitsevissa oloissa tämä voi olla vaativa tehtävä. Sen vuoksi asiaan on syytä kiinnittää huomiota.

Erityisesti uusissa talousprosesseissa tarvitaan tarkkaavaisuutta

Varsinkin uusia prosesseja rakennettaessa on huolehdittava siitä, että talousprosesseissa on selkeät tehtävänjaot ja roolit. On myös huolehdittava, että toiminta dokumentoidaan asianmukaisesti. Uusi toiminta sisältää myös uudenlaisia virheiden ja jopa petosten mahdollisuuksia. Sen vuoksi asianmukaiset kontrollijärjestelmät tulee valmistella, vaikka tavoitteena onkin nopea toiminta ja pandemian tehokas torjunta.

Tilanne on hankala monessa normaalisti jatkuvassa toiminnassakin. Myös niissä sääntöihin on tullut muutoksia, väliaikaisia säännöksiä tai säädösten muutoksia esimerkiksi hankintoihin ja tukiin liittyen. Osassa hankintoja toimintaympäristö on muuttunut täysin toisenlaiseksi. Joudutaan kilpailemaan, jotta ylipäätään saadaan hankituksi tarpeelliset asiat.

Uuden omaksuminen on aina vaativa tehtävä ja edellyttää huolellista paneutumista muutosten sisältöön sekä oikeaan toimeenpanoon. Tämä on hyvä huomioida kaiken kiireen keskellä.

Suomessa valtion taloushallinto toimii jo lähes kokonaan sähköisessä ympäristössä. Silti fyysisten kontaktien puute voi vaikuttaa toimintoihin ja kyberturvallisuus on pidettävä mielessä. Poikkeusaikoina sähköisessä maailmassa petosta yrittävien määrä voi kasvaa.

Tarkastusvirasto seuraa valtion nopeasti tekemiä toimia

VTV:n tarkastustoiminta jatkuu lähes ennallaan. Kaikkien kirjanpitoyksiköiden tilintarkastukset vuodelta 2019 tehdään, ja myös kuluvan vuoden tarkastukset hoidetaan. Lisäksi tehdään suunnitelman mukaiset tuloksellisuus- ja laillisuustarkastukset sekä finanssipolitiikan tarkastukset.

Joidenkin tarkastusten aikatauluja on päätetty muuttaa, jotta hallinnolla on työrauha kiireisissä poikkeusoloissa. Tarkastusvirasto myös seuraa erityisesti valtiontalouden ja riskienhallinnan näkökulmasta nopeasti tehtäviä toimia. On selvää, että taloudellisesti näin merkittäviin ja poikkeuksellisiin toimiin kohdistetaan jälkikäteen ulkoista tarkastusta.

Valtion taloushallinto, kiitos hyvän kehittämistyön, oli hyvin varautunut toimimaan näissä oloissa. Kansalaisten luottamuksen säilyttämiseksi valtion asianmukaiseen toimintaan on tärkeää jatkaa moitteetonta toimintaa myös poikkeustilanteessa. On olennaista tehdä oikeita ja säännösten mukaisia päätöksiä, toimia huolellisesti taloushallinnon prosesseissa sekä ennen kaikkea pitää mielessä, että kyse on viime kädessä kansalaisten rahoista. Verovarojen käytön on oltava tehokasta erityisesti nyt, kun on selvää, että koronaviruksesta johtuviin toimiin joudutaan ottamaan huomattavan paljon velkaa. Se tulee tulevien veronmaksajien rasitteeksi.

Tarkastusvirasto pyrkii tehtävänsä mukaisesti auttamaan esille nousevissa ongelmakohdissa, ja virastoon saa olla yhteydessä myös poikkeusolojen aikana. Taloushallinnossa työskenteleville luonteva kontaktitaho on kirjanpitoyksikön tilintarkastaja. Jos yhteyshenkilö ei ole tiedossa, voi lähestyä tarkastusviraston viestintää, joka etsii sopivan henkilön. Viestinnän sähköpostiosoite on VTVViestinta@vtv.fi

Kategoriat