Valtion tilinpäätös ja hallituksen vuosikertomus vuodelta 2019 on laadittu asianmukaisesti

Valtion tilinpäätös vuodelta 2019 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti tilinpäätöksen tilintarkastuksen perusteella.

Tarkastusvirasto kiinnittää huomiota valtion talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten vastaisiin menettelyihin, jotka samalla ovat perustuslain valtiontaloutta koskevien säännösten vastaisia. Näistä annettiin kielteinen laillisuuskannanotto 7 kirjanpitoyksikölle.

Hallituksen vuosikertomuksessa raportoidaan olennaisilta osin säädösten edellyttämistä asiakokonaisuuksista. Hallitusohjelman tavoitteista raportoidaan kattavasti, mutta tavoitteiden suuri määrä vähentää raportoinnin strategisuutta. Kokonaisuudessaan raportointi on hyvin tiivistä.

Julkista taloutta käsitellään hallituksen vuosikertomuksessa pääosin kattavasti. Julkisen talouden kehitysnäkymät ovat koronavirustilanteen johdosta poikkeuksellisen epävarmat, eikä julkisen talouden kehitysarvioita ole kertomuksessa esitetty. Tarkastusvirasto pitää tätä näissä olosuhteissa perusteltuna. Hallituksen vuosikertomuksen ja valtiovarainministeriön riskikatsauksen tietosisältöjä tulisi edelleen kehittää kokonaisuutena, ja niissä tulisi pyrkiä vähentämään päällekkäisten tietojen esittämistä.

Tutustu julkaisuun: Erilliskertomus valtion vuoden 2019 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Kategoriat