Valtion tilinpäätös on säännösten mukainen ja vuosikertomuksessa käsitellään taloutta kattavasti

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut valtion vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen.

Valtion tilinpäätös vuodelta 2017 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Hallituksen vuosikertomus antaa kokonaisvaltaisen kuvan julkisen talouden tilasta, ja sisältää säädösten mukaiset tuloksellisuustiedon osat.

Tilintarkastusten perusteella tarkastusvirasto kiinnittää huomiota valtion talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten vastaisiin menettelyihin.

Arvion perusteella vuosikertomuksessa käsitellään taloutta pääosin kattavasti sekä osin aiempaa laajemmin ja selkeämmin. Tietosisältöä olisi kuitenkin hyödyllistä syventää erityisesti valtion vastuiden ja riskien, valtion yhtiöomistuksen sekä kuntatalouden kuvauksen osalta.

Kategoriat