VTV antoi lausunnon sote- ja maakuntauudistuksen valinnanvapauslakiesityksestä

Valtiontalouden tarkastusvirasto on lausunnossaan arvioinut valtiontalouden hoidon näkökulmasta erityisesti sitä, mahdollistavatko valinnanvapauslakiesityksen säädökset ehdotetun uudistuksen toteuttamisen tavoitteiden mukaisesti ja tarjoavatko ne riittävästi vaihtoehtoja uudistuksen toteuttamiseksi maakunnissa, joiden olosuhteet ja väestöpohja eroavat toisistaan. Lisäksi VTV on lausunnossaan tuonut esille keskeisiä riskejä, joiden tilannetta tulisi seurata uudistuksen edetessä.

Lausunto käsittelee palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja palvelujen integraatiota, maakunnan järjestämisvastuuta, sote-palvelujen sopimus- ja korvausjärjestelmää sekä kustannusten kasvun hillinnän tavoitetta ja uudistuksen vaikutusten arviointia.

Yhteenveto lausunnosta
Lausunto kokonaisuudessaan

Kategoriat