VTV luovutti vuosikertomuksensa eduskunnalle 2017

VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari ja ylijohtaja Marko Männikköluovuttivat vuosikertomuksen eduskunnan puhemiehelle Maria Lohelalle19.9. Kertomuksessa virasto esittää yhteenvedon valtion taloudenhoidosta, hallinnosta ja eduskunnan kannalta tärkeimmistä tarkastushavainnoistaan.

Yli-Viikari nostaa vuosikertomuksen pääjohtajan katsauksessaan esiin politiikan ja virkamiesvalmistelun kohtaahto-ongelmat. Yli-Viikarin mukaan virkamiesten tulisi tarkastella omia toimintatapojaan kriittisesti ja pohtia, miten poliittisille toimijoille voitaisiin tarjota uudenlaista tukea ja palveluja. Reaaliajassa tapahtuva poliittinen päätöksenteko on vaativaa. Tuloksia odotetaan nopeasti ja uusiin asioihin siirrytään ennen kuin aiemmista kokemuksista on opittu. Jos virkamiesvalmistelu ei uusiudu tarjotakseen politiikalle luotettavan ja relevantin alustan, tapahtuu ohijohtamista ja hallinnon ulkopuolelta tulevien impulssien johtamaa valmistelua. Tällöin päätöksenteossa käytettävän tietopohjan laatu ja vaikutusarviointien kattavuus kärsivät.

Vuosikertomuksen pääteemoja ovat digitalisaatio, rakenteelliset uudistukset, sote- ja maakuntauudistus sekä innovaatiot.

Linkki vuoden 2017 vuosikertomukseen

Kategoriat