VTV-seminaari: tarkastajia tarvitaan kestävyysriskien arviointiin

Mitä riskejä ilmastonmuutos, luontokato tai eriarvoistuminen tuottavat valtiontaloudelle? Miten kestävyyteen liittyviä toimia tulisi tarkastaa? Tätä pohdittiin VTV:n järjestämässä ajankohtaisseminaarissa 7. maaliskuuta.

Perinteisten julkisen talouden riskien rinnalle nousevat yhä vahvemmin sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden haasteet. OECD:n budjetti- ja tarkastusasiantuntija Peter Welch mukaan uusien riskien valossa olisi tärkeää keskustella siitä, kattaako valtiontalouden tarkastaminen olennaiset kysymykset. Welchin mukaan tarkastajien tulisi kohdistaa huomionsa erityisesti ilmastonmuutokseen liittyviin taloudellisiin riskeihin ja vihreää siirtymää tukevien toimien tehokkuuteen.

Seminaarin paneeliosuus pureutui kestävyystavoitteiden ja -toimien tietopohjaan. Vaikka monitahoista kestävyyden tilaa on vaikea kiteyttää yhdeksi tai muutamaksi seurattavaksi indikaattoriksi, tietoa päätöksenteon pohjaksi panelistien mukaan kyllä löytyy. Sen hyödyntämistä haastavat toimijoiden halu ja kyky ajatella uudella tavalla. Toisaalta tarvitaan malleja, joilla pystytään tarkastelemaan samaan aikaan ekologisia ja sosiaalisia kestävyystavoitteita ja toimien ristikkäisvaikutuksia. Indikaattorien rinnalle kestävyyden tarkastelussa panelistit nostivat laskelmat ja skenaariot sekä tiekartat, joilla varmistetaan, että pitkän tähtäimen tavoitteisiin aletaan vaikuttaa välittömästi.

Paneelissa keskustelivat ylijohtaja Mikko Spolander (kuvassa vas.) valtiovarainministeriöstä, emeritusprofessori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta, professori Liisa Häikiö Tampereen yliopistosta, sekä pääjohtaja Sami Yläoutinen ja johtava tuloksellisuustarkastaja Tuula Varis VTV:stä.

Kategoriat