VTV tarkastaa koulutustason ja työmarkkinakelpoisuuden parantamisen keinoja

Valtiontalouden tarkastusviraston Osaamisperustan vahvistaminen muuttuvilla työmarkkinoilla -tarkastusteema käynnistyi neljällä esiselvityksellä vuonna 2016. Esiselvitykset valmistuivat helmikuussa 2017, jonka jälkeen tuloksellisuustarkastukset käynnistyivät. Tavoitteena on tuottaa vaikuttavuustietoa toimenpiteistä, joilla pyritään parantamaan erityisesti peruskoulun varassa olevien, maahanmuuttajien sekä ikääntyvien koulutustasoa ja työmarkkinakelpoisuutta.

Maahanmuuttajien kotoutuminen on ollut turvapaikanhakijoiden määrän äkillisen kasvun myötä viime vuosina vahvasti esillä, ja kotouttamiseen kohdistuu paineita myös jatkossa. Kotoutumiskoulutus on keskeinen toimenpide aikuisten maahanmuuttajien kotouttamisessa.

Valtiontalouden tarkastusviraston Osaamisperustan vahvistaminen muuttuvilla työmarkkinoilla -tarkastusteema käynnistyi neljällä esiselvityksellä vuonna 2016. Esiselvitykset valmistuivat helmikuussa 2017, jonka jälkeen tuloksellisuustarkastukset käynnistyivät. Tavoitteena on tuottaa vaikuttavuustietoa toimenpiteistä, joilla Teeman yhdessä tarkastuksessa VTV arvioi, miten hyvin oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus ja siihen sisältyvä kielikoulutus on järjestetty: onko koulutus täyttänyt taloudellisuuden vaatimuksen ja miten hyvin koulutuksen saatavuus ja sujuvuus on onnistuttu turvaamaan. Aineistojen mahdollistaessa VTV selvittää myös kielikoulutuksen tuloksia ja tuloksellisuutta. Tarkastus pyrkii antamaan kehittämisehdotuksia toiminnan tuloksellisuuden parantamiseksi. Tarkastuksesta vastaa VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Hannu Tervo.

Työllisyyttä ja taloudellista kasvua on jo pidemmän aikaa pyritty edistämään Suomessa yrittäjyyttä lisäämällä ja yrittäjäkoulutuksella. Yrittäjämyönteisyys onkin viime vuosina lisääntynyt selvästi. Toinen teeman tarkastus käsittelee ammatillisena työvoimakoulutuksena tarjottavaa yrittäjäkoulutusta. VTV selvittää tarkastuksessa yrittäjäkoulutuksen taloudellisuutta ja tuloksellisuutta sekä koulutuspalvelujen hankinta- ja opiskelijavalintakäytäntöjä eri puolilla maata. Tarkastuksesta vastaa johtava tuloksellisuustarkastaja Osmo Halonen.

Opetushallinnossa erilaiset kehittämishankkeet ovat olleet tärkeä informaatio-ohjauksen väline. Hankkeiden tuloksia ja tuloksellisuutta on kuitenkin arvioitu harvoin luotettavalla tavalla. Ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeet -tarkastuksessa VTV selvittää kehittämisrahoituksen kohdentamista, valvontaa, seurantaa ja toiminnan tuloksellisuutta. Esimerkkitapauksena käytetään vuosina 2011–2014 rahoitettua läpäisyn tehostamisohjelmaa, jonka tavoitteena oli vähentää ammatillisen koulutuksen keskeyttämisiä ja parantaa opintojen läpäisyä. Ammatillisen koulutuksen keskeyttämiset ovatkin viime vuosina vähentyneet. Analyysien perusteella vastataan tarkastuskysymykseen, onko myönteinen kehitys juuri tehostamisohjelman ansiota. Tarkastuksesta vastaa johtava tuloksellisuustarkastaja Ville Vehkasalo.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on edelleen ajankohtainen aihe. Teemassa on yksi aiheeseen liittyvä tarkastus, jossa paneudutaan nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. Nuorten työpajatoiminnan osalta tarkastellaan vaikuttavuutta ja etsivän nuorisotyön osalta kuntakohtaisia eroja resursoinnissa, toimintamuodoissa ja toimenpiteisiin ohjaamisessa. Tarkastuksesta vastaa johtava tuloksellisuustarkastaja Tanja Kirjavainen.

Edellisen neljän aiheen lisäksi VTV tarkastaa teemassa nuorten aikuisten osaamisohjelmaa. Koska kyseinen ohjelma on vielä käynnissä, tarkastuksen esiselvitys alkanee vuoden 2017 lopulla tai 2018 alussa.

VTV raportoi eduskunnalle teeman neljä käynnissä olevaa tarkastusta vuonna 2018.

Kategoriat