VTV:n uusi neuvottelukunta aloitti työnsä

Valtiontalouden tarkastusviraston neuvottelukunta on asetettu 30.4.2017 seuraavalle toimikaudelle 1.5.2017-30.4.2019. Lakisääteisen neuvottelukunnan jäseniksi kutsutaan keskeisten yhteistyötahojen edustajia sekä finanssihallinnon ja julkisen talouden asiantuntijoita.

Neuvottelukunnan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää tarkastusviraston yhteyksiä eri yhteistyötahoihin, tehdä aloitteita tarkastustoiminnan kehittämiseksi sekä seurata tuloksellisuutta ja palvelukykyä eri yhteistyötahojen kannalta. Neuvottelukuntaan kuuluvat seuraavat henkilöt:

Kansanedustaja Eero Heinäluoma

Kansanedustaja Krista Mikkonen

Kansanedustaja Päivi Räsänen

Kansanedustaja Tapani Tölli

Kansanedustaja Kari Uotila

Kansanedustaja Juhana Vartiainen

Filosofian tohtori Lauri Heikkilä

Kansliapäällikkö Jari Gustafsson, työ- ja elinkeinoministeriö

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Pääjohtaja Timo Laitinen, valtiokonttori

Pääjohtaja Tytti Yli-Viikari, valtiontalouden tarkastusvirasto

Ylijohtaja Anni Huhtala, valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Varatoimitusjohtaja Timo Reina, Suomen kuntaliitto ry

Osastopäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö

Tutkimusjohtaja Mika Maliranta, ETLA

Valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen, valtiovarainministeriö

Tuloksellisuustarkastuspäällikkö Teemu Kalijärvi, tarkastusvirasto henkilökunnan edustaja

 

Lisäksi neuvottelukunnan pysyväksi asiantuntijaksi on kutsuttu toimikauden ajaksi valiokuntaneuvos Nora Grönholm.

Kategoriat