Yhdessä uutta kohti – VTV on julkaissut vuoden 2019 tilinpäätöksen

Tarkastus- ja asiantuntijatyöllään Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) vaikuttaa siihen, että veronmaksajat ja suomalaisen yhteiskunnan kanssa toimivat kansainväliset tahot luottavat suomalaisen valtionhallinnon kykyyn toimia avoimesti, tuloksellisesti ja taloudellisesti kestävästi. Tytti Yli-Viikari summaa VTV:n mennyttä vuotta ja tulevia näkymiä pääjohtajan katsauksessaan VTV:n tilinpäätöksessä.

Tarkastusviraston vision ja uusien strategisten tavoitteiden toimeenpanemiseksi uudistimme tarkastusviraston organisaatio- ja johtamismallin vuonna 2019. Uudistus on mittava ja kokonaisvaltainen. Tunnistimme viraston toiminnasta neljä vaikuttavuusaluetta, jotta voimme pureutua entistä paremmin oikea-aikaiseen, olennaiseen ja vaikuttavaan tarkastus- ja valvontatyöhön. Haluamme tukea myös henkilöstön osaamisen kehittämistä ja uudenlaista työskentelyä, mitä varten perustimme virastoon oppimiskeskukset. Yhteinen johtaminen ja yhteisten prosessien kehittäminen ovat vieneet meitä eteenpäin jo ensimmäisen vuoden aikana, vaikka muutosten laajemmat vaikutukset näkyvät selkeämmin vasta tulevina vuosina.

Tarkastus- ja asiantuntijatyöllämme vaikutamme siihen, että veronmaksajat sekä suomalaisen yhteiskunnan kanssa toimivat kansainväliset tahot luottavat suomalaisen valtionhallinnon kykyyn toimia avoimesti, tuloksellisesti ja taloudellisesti kestävästi. Tarkastamme vuosittain valtion tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen sisältämät tiedot ja valvomme finanssipolitiikkaa sekä puolue- ja vaalirahoitusta. Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus muodostaa valtiontaloudesta ja valtion taloudenhoidosta ministeriörajat ylittävä kokonaisnäkemys. Toimimme yhdessä ja tarjoamme kansanedustajille sekä eduskunnan ja hallinnon virkamiehille tarkastustemme ja selvitystemme kautta tietoa päätöksenteon tueksi.

Kehitämme sisäisiä toimintamallejamme ja prosessejamme rohkeasti, jotta pystymme jatkossakin tuottamaan päätöksentekijöille riippumatonta tietoa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Meille on tärkeää käydä jatkuvaa dialogia sidosryhmiemme kanssa ja toimia aktiivisesti eri verkostoissa. On ollut ilo huomata, että sidosryhmämme arvostavat toimintaamme. Toteutimme vuoden lopulla sidosryhmäkyselyn ja saimme sen tuloksista tärkeää tietoa ja palautetta, jonka avulla kehitämme toimintaamme. Kiitämme sidosryhmiämme arvokkaasta palautteesta ja vahvistamme jatkuvaa dialogia heidän kanssaan.

Muutokset mahdollistetaan yhdessä, ja uusien toimintatapojen edistämiseen tarvitaan koko tarkastusviraston henkilöstöä. Toimintaa kehittäessämme meidän on väistämättä siedettävä myös epävarmuutta ja pyrittävä omaksumaan uusia menettelyjä, mikä on ajoittain raskastakin. Kiitän tarkastusviraston henkilöstöä positiivisesta otteesta vuoden aikana – yhdessä rakennamme kestävää tulevaisuutta.

Lue tästä vuoden 2019 tilinpäätös

Kategoriat