Yhteenveto Euroopan nuorisotyöttömyyttä käsittelevistä tarkastuksista

Euroopan unionin ylimpien tarkastusviranomaisten yhteyskomitea on uudessa julkaisussaan tehnyt koosteen nuorisotyöttömyyttä käsittelevistä tarkastuksista.

Nuorisotyöttömyyden kitkeminen on yksi Euroopan unionin jäsenmaiden tärkeimmistä tavoitteista. Vuonna 2016 yli neljä miljoonaa nuorta eurooppalaista ei löytänyt töitä, ja heidän osuutensa pitkäaikaistyöttömistä on edelleen korkea. Tarkastusviranomaisten tavoitteena on varmistaa, että nuorisotyöttömyyden kitkemiseen suunnatut rahat käytetään tehokkaasti.

VTV on Euroopan unionin ylimpien tarkastusviranomaisten yhteyskomitean aktiivinen jäsen. Komitean juuri julkaisema tarkastuskooste käsittelee nuorisotyöttömyyttä ja nuorten työmarkkinoille integroitumista käsitteleviä tarkastuksia vuosilta 2013–2017. Koosteessa mukana olevat tarkastukset ovat 13 kansalliselta tarkastusvirastolta ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelta.

Yhteyskomitean tarkastuskooste on uudentyyppinen julkaisu, johon sisältyy yleiskatsaus julkaisun teemaan ja Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden rooliin aiheen saralla. Raportti sisältää myös tiivistelmän tarkastuselinten työstä ja yleiskatsauksen poimituista tarkastuksista.

Tarkastuskoosteiden on tarkoitus toimia tiedonlähteenä kenelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle, ja ne ovat saatavilla 23 kielellä. Koosteiden avulla tarkastustoiminnan tuloksia tahdotaan tuoda paremmin suuren yleisön tietoon.

Tutustu tarkastuskoosteeseen täällä

Kategoriat