Kompendium om revisioner gällande ungdomsarbetslösheten i Europa

Kontaktkommittén för de högre revisionsorganen inom Europeiska unionen har i sin nya publikation skrivit ett kompendium om revisioner gällande ungdomsarbetslösheten.

Bekämpning av ungdomsarbetslösheten är ett av de viktigaste målen i Europeiska unionens medlemsstater. År 2016 kunde över fyra miljoner unga européer inte hitta ett arbete, och deras andel av de långtidsarbetslösa är fortfarande hög. Revisionsorganens mål är att bidra till att medlen för att bekämpa ungdomsarbetslöshet används effektivt.

VTV är en aktiv medlem i kontaktkommittén för de högre revisionsorganen inom Europeiska unionen. Kommitténs nu offentliggjorda revisionskompendium behandlar frågan om ungdomsarbetslöshet och unga människors integration på marknaden utifrån revisioner som gjordes 2013–2017. Revisionerna har gjorts av 13 nationella revisionsorgan och av Europeiska revisionsrätten.

Kontaktkommitténs kompendium är en ny typ av publikation som innehåller en översikt över temat i publikationen och Europeiska unionens och medlemsstaternas roll inom temaområdet. Rapporten innehåller även en sammanfattning av revisionsorganens arbete och en översikt över utvalda revisioner.

Revisionskompendierna ska vara informationskällor för alla som är intresserade av teman, och de är tillgängliga på 23 språk. Syftet är att förbättra kommunikationen av resultaten av revisionsverksamheten till en bred publik.

Läs revisionskompendium här

kategorier