Yhteistyö ja ennakointi luovat pohjan valtion tulevaisuustyölle

Tilintarkastus- ja laillisuustarkastusyksikön ajankohtaistapahtumamme VTV Nyt! keräsi tammikuun puolessavälissä Pikkuparlamenttiin noin 80 taloushallinnosta ja riskienhallinnasta kiinnostunutta kutsuvierasta. Esityksissä pohdittiin erityisesti tulevaisuuden näkymiä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä sekä riskeihin varautumista.

Pääpuhujana kuultu valtioneuvoston kanslian politiikka-analyysiyksikön päällikkö Taina Kulmala korosti esityksessään jatkuvan ennakoinnin merkitystä. Samaa asiaa käsitteli VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari avauspuheenvuorossaan ja jatkoi siitä:

”Yksi asia, jolla voimme edesauttaa ennakoivaa työtä, on se, että kohtaamme ja löydämme omista verkostoistamme oikeat ihmiset, joihin voi olla yhteydessä, kun jokin asia mietityttää.”

Kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tärkeydestä muistutti myös Kulmala, joka totesi, että tulevaisuuden ennakointi vaatii yhteistä keskustelua. Juuri näitä tärkeitä kohtaamisia ja yhteistä dialogia luotiin VTV Nyt! -tilaisuudessa. Saimme hyvää palautetta vierailta: sekä aiheiden ajankohtaisuutta että pohdintaan kannustavaa keskustelua kiiteltiin.

”Hallituksen tulevaisuustyön tarkoitus on ensinnäkin avata kysymyksiä, jotka liittyvät käynnissä olevaan merkittävään työn murrokseen ja siitä lähteviin muutospolkuihin. On tärkeää, että yhteiskunnallista keskustelua pystytään käymään ja että seuraavat hallitukset pystyvät rakentamaan polkua kohti päätöksiä. Toisaalta yhtä tärkeää on myös se, että meillä on hallinnossa kyvykkyys katsoa eteenpäin ja me teemme sitä systemaattisesti yhdessä”, tiivisti Kulmala päivän sanomaansa.

 

Kategoriat